Avtalen gir en tetting av inntektsgapet med 60 000 kroner. Bondelagets krav la opp til en tetting av inntektsgapet med 120 000 kroner. Norges Bygdeungdomslag sier avtalen uten tvil vil avhjelpe den økonomiske situasjonen hos bøndene, men er tvilende til at avtalen skaper nødvendig tro hos ungdommen i næringa.

Regjeringen viser vilje til å prioritere jordbruket, men dette er dessverre ikke nok for ungdommen som tviler på om de vil satse på et liv i jordbruket slik vi ser det. Vi hadde håpet staten var villige til å strekke seg lenger for å sikre framtida til norsk jordbruk sier en litt avmålt Henrik Nordtun Gjertsen, styreleder i Norges Bygdeungdomslag.

Regjeringen har særlig trukket frem betydelige økninger i tilskudd til velferdsordninger som viktig i årets avtale.

Det er en god satsing på de gjeldende velferdsordningene i årets avtale, men vi skulle gjerne sett at regjeringen ville kommet jordbruket i møte med tanke på nye ordninger vi trenger for å prioritere ungdommen i næringa sier Tirill Søgård Trætli som er bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.

Fremover peker Bygdeungdomslaget på Regjeringa må levere på opptrappingsplanen for landbruket straks.

Nå er vi voldsomt utålmodige på Regjeringen. Opptrappingsplanen må leveres til Stortinget så raskt som mulig. Dette blir den aller viktigste saken for jordbruket i tiden som kommer. Vi må få på plass en tidfesta plan for når bonden skal få en inntekt på linje med andre grupper. Sier Gjertsen bestemt.