Hvert år i juli har Norges Bygdeungdomslag årsmøte, og her velges personer til sentrale verv i organisasjonen. I år holdes årsmøtet 13. - 14. juli i Rogaland