Norges Bygdeungdomslags 76. ordinære årsmøte avholdes 17. - 18. juli i ved Sola Flyplass i Rogaland.

Kunngjøring av NBUs 76. årsmøte (PDF, 224KB)

Det er laget et eget arrangement her på nettsiden, dette vil oppdateres fortløpende. Her vil du finne all informasjon om årsmøtet 2021 samlet.

Arrangement: Årsmøte 2021