En prosjektgruppe bestående av Julie Gunnerød, Kjersti Forseth, Sigrid Heringstad, Mari Slåen og leder Mina Framnes har i løpet av vinteren og våren jobbet med å lage spillet som består av 900 quizspørsmål.

Spillet ble lansert på årsmøte og prosjektgruppen gjennomførte en Kahoot på årsmøtebanketten. Kahooten fokuserte på historien til NBU for å markere organisasjonens 75 års jubileum. Styreleder Inger Johanne Brandsrud kom på førsteplass!

Vi ønsket å lage et spill som lokal- og fylkeslagene enkelt kan bruke for å skape aktivitet, og som kan blåse nytt liv i det gamle NBU spillet. Vi synes at organisasjonens 75 års jubileum var en god anledning for å få laget dette spillet og gi det i gave til våre medlemmer, sa organisatorisk nestleder i NBU Mina Framnes da hun delte ut spill på årsmøtet.

Lokal- og fylkeslag som ikke var fysisk til stede på årsmøtet eller har fått spillet fra noen som var der, får et eksemplar tilsendt i posten i august.

Prosjektgruppen takker alle som har bidratt med spørsmål og testing av quizen.

Prosjektet ble gjennomført med midler fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

LNU