Velkommen til årsmøte og velkommen til Stange! Etter to veldig spesielle år med digitalt årsmøte og årsmøte på hotell, er vi endelig samlet til årsmøte på den måten vi vil ha det. Vi sover i campingvogner, har årsmøte i en gymsal, bankett på et lokale og går sammen til landsstevnet for å ha ei uke med tevling, konsert og moro. Her på Stange skal vi få to gode dager med diskusjoner, latter og årsmøtebankett.

Årsmøte er NBUs høyeste organ, og det er mange nye her i salen i år, som ikke har vært på årsmøte før. Jeg håper dere bruker talestolen aktivt til å diskutere organisasjonens fremtid og hva vi ønsker å satse på. Jeg gleder meg til å høre deres meninger, og er det første gangen du bruker talestolen har du ingenting å være nervøs for. Du må vite at jeg heier på deg!

Sammen skal vi få et godt årsmøte, vi skal diskutere og bygge hverandre opp for å utvikle organisasjonen videre.

Medlemsvekst

Norge trenger Bygdeungdomslaget. Skal vi ha levende bygder er det behov for hver og en av dere, og mange, mange flere. Det er ingen som kommer til å holde liv i bygda, hvis ikke vi gjør det selv.

Jeg er optimist. VI har hatt medlemsvekst for første gang siden 2015. I starten av juli tok vi igjen medlemstallet fra både 2020 og 2021. Vi ligger veldig godt an til å vokse enda mye mer takket være alle dere tillitsvalgte som bidrar. Å se den innsatsen dere legger ned motiverer meg og resten av sentralstyret, og vi gleder oss til å følge med på hva dere får til videre. Vi inkluderer flere og flere i Norges største vennegjeng - det er helt avgjørende at vi klarer det - og det klarer vi!

Vi hadde en høst som var preget av pandemi, men for en vekst vi har hatt fra nyttår! Det er dere som sitter i lokallagsstyrene som skal ha mesteparten av æren for dette. Vi har verva medlemmer hver helg. Jeg tror nesten ikke det har vært en uke eller helg at vi ikke har fått medlemmer. Har dere noen erfaringer og tips til hva som har fungert hos dere, del gjerne. På den måten kan vi inkludere flere i NBU.

Sentrale arrangementer

Vi står nå på startstreken til første Landsstevne i Norges Bygdeungdomslag siden 2019. Et etterlengtet landsstevne som lokker til seg mange erfarne BUere, men spesielt et stevne der det vil delta mange nye fjes. Dette skal være en trygg arena for alle som deltar. Husk å ta vare på hverandre i løpet av denne uken og bruk anledningen til å få venner fra hele landet.

Dette er et landsstevne som det er mange påmeldte til, flere enn vanlig. Så lenge jeg kan huske er det aldri forhåndsolgt så mange billetter. Med økende medlemsmasse har vi også et økende deltagerantall på dette arrangementet – og det er veldig kult!

Sentrale arrangement er viktige arenaer for vår organisasjon, og jeg vil gjerne trekke frem Høstarrangementet. Høstarrangementet på Lunner høsten 2021 var en stor suksess. Tusen takk til Oppland Bygdeungdomslag for at dere inviterte hele organisasjonen til dere på en skikkelig bra tevlingshelg!

Å arrangere våre store sentrale arrangementer, er med på å bygge og styrke samholdet i organisasjonen vår. Det er krevende å gjennomføre slike store arrangement, men det er aller mest lærerikt og morsomt! Koronatiden har gjort at sentralstyret ikke har mottatt noen søkere på sentrale arrangement. Vi har to år med begrensede muligheter for å kunne diskutere om man vil ha et sentralt arrangement, samt det ikke har vært mulighet til å delta på så mange arrangementer. Hvis dere ønsker å ha et sentralt arrangement og ser at dette er noe dere har kapasitet til, så er vi alltid tilgjengelige for en prat. Jeg vil at det skal bli så overkommelig som mulig for fylkeslag å ta på seg ansvar for å arrangere sentrale arrangement. For det er jo ikke til å stikke under en stol at Landsstevne har blitt et stort arrangement, men da trenger vi også en diskusjon på hva som kan gjøre det mer håndterbart. Det er ikke noe problem i seg selv at landsstevne blir større, men da må vi også diskutere utfordringene som kommer med å ha ansvaret for et stort arrangement og hvordan de skal løses.  

Bilde av Inger Johanne Brandsrud

NBU for alle

Prosjekter har blitt en enda større del av vårt arbeid de siste årene. Dette mener jeg er viktig og riktig. NBU skal være en stemme for ungdom på bygda og da er det også viktig at vi bruker prosjektene våre til dette. Bygdeungdommens stemme har vært et viktig og stort prosjekt dette året. Det fine med prosjektet var at vi klarte å få inn noen av de flinkeste folka vi kjenner til å snakke om og lære bygdeungdommer å gjennomføre prosjekter i sin egen bygd. Åtte ungdommer var med på prosjektet, og flere har fått til reell endring i sin bygd.  Dette er et eksempel på prosjekt som bygdeungdomslaget kan gjennomføre for å gjøre bygda litt mer attraktiv.

NBUs strategi for 2020 – 2025 sier at «NBU arbeider for at bygda skal være inkluderende for alle mennesker, hvor alle blir respektert som fullverdige individer». I forbindelse med dette har vi har i år arbeidet med prosjektet «NBU for alle». «NBU for alle» er et prosjekt som har sett på hvordan vi i NBU kan inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i vår organisasjon. Vi har hatt en prosjektgruppe som har arbeidet med dette i løpet av det siste halvåret og ute på nettsida nå ligger det informasjon. Dere kan enkelt finne denne ved å bruke QR-koden i flyeren dere har fått utdelt. Vi har en lang vei å gå på å bli bedre på å tilrettelegge arrangementene våre, men husk at mye er gjort ved å gjøre det enkelt for å folk å ta kontakt og spørre.

Tevlinger

I mange år har vi diskutert at vi ønsker oss opplæringssider for tevlinger. Dette har også fylkeslag arbeidet med å prøve å få til. I fjor høst søkte vi om penger til et prosjekt for å dekke akkurat dette behovet. Sigrid har stått i bresjen for dette og filmene har blitt skikkelig fine. Forrige uke hadde nesten 8000 personer sett innlegget om motorsag på Facebook og over 55 000 sett det på Tiktok. Det har virkelig blitt filmer som har blitt lagt merke til. Fordelen med dette prosjektet er også at vi har fått masse flott og dyrt kamerautstyr som jeg vet at Eryk på kontoret er skikkelig fornøyd med. Dette er artig å jobbe med og har økt kvaliteten på våre bilder og video. Prosjektet med tevlingsvideoene er et veldig godt eksempel på at hvis vi fortsetter å satse på prosjekter; så kan dette ha gode ringvirkninger for organisasjonen mer enn bare for det ene prosjektet. Det er derfor viktig at årsmøtet diskuterer om vi skal fortsette dette arbeidet, og om det er noen tevlinger som skal prioriteres først. Eller skal vi jobbe nå med noe annet i året som kommer? Og heller se om vi kan produsere filmer senere? Er det andre prosjekter dere ser at vi kunne startet for å oppnå våre mål?

Trygge arrangementer

Mange sier at vårens vakreste eventyr er våronna, men i år tør jeg å påstå at vårens vakreste eventyr har vært å følge med på medlemsveksten til NBU. Skal vi fortsette å vokse og ha flere folk på våre lokale og sentrale arrangement, må vi fortsette å ha fokus på at våre arrangementer skal være trygge. De skal være trygge på mange måter. Man skal ikke føle seg mobba eller utenfor på våre arrangementer eller oppleve noe form for vold.

NBU har nulltoleranse for narkotika på alle arrangementer. I fremtiden må vi bli bedre på at mennesker som driver med narkotika og ser BU-festen som et sted å drive med dette, ikke er velkommen. Har alle våre fester godt nok vakthold? Hvordan skal vi sørge for at alle føler seg trygge på våre arrangementer?

Tema trygge arrangementer er noe av det viktigste at dere skal ta med dere fra denne talen. Jeg ønsker derfor å minne om at hvis det skjer hendelser på arrangementer, så skal dette meldes enten til generalsekretær eller leder. Selv om det er mistanker om narkotika eller lignende så skal dette sies i fra om, slik at vi som har et ekstra beredskapsansvar i organisasjonen kan vite hvor store de eventuelle utfordringene er, og hva som skal prioriteres å arbeides med i løpet av et arbeidsår.

Politikk

I løpet av disse to dagene vi er her så skal vi vedta politisk plattform. Vi skal diskutere de ulike politiske sakene, men også gi oss noen føringer på hvilke punkter dere ønsker at vi skal prioritere. Hvilke saker er og vil være viktigst for ungdom på bygda de neste to årene. Er det landbrukspolitikk, arbeidsplasser eller frivillighetspolitikk vi skal satse på? Dette er føringer som sentralstyret trenger for å kunne gi medlemmer i NBU en god opplevelse av å være medlem og at vi også jobber med de politiske sakene som våre medlemmer synes er viktig.

Jordbruksoppgjøret var en stor del av våren til sentralstyret. Vi har vanligvis vært opptatt av å bruke arenaene vi har til å påvirke jordbruksforhandlingene og til å få fram hva ungdommene mener er viktig. I år har inntekt vært noe av det viktigste, men vi har også sagt at det må satses på velferdsordninger for å kunne gi de unge bøndene som skal inn i næringa et sikkerhetsnett. Jeg oppfordrer dere til å bruke diskusjonen til å gi føringer for hva NBU skal mene inn mot neste års jordbruksforhandlinger.

Organisasjonsarbeid

I et år som dette kan jeg ikke la være å nevne 24. februar da Russland invaderte Ukraina. For meg som bor i Indre Østfold kommune er det nærmere til Ukraina enn det er til Nordkapp. Det vil altså si at for meg, så føles krigen veldig nært. Når vi ser et samfunn rundt oss med krig i Europa og økende priser så er jeg bekymra for at vi som er unge i dag kommer til å møte en litt mer usikker fremtid enn det våre foreldre møtte når de var på vår alder.

Etter 24. februar har jeg tenkte mye på hvor heldige vi er i Norge som får mulighet til å være med i en demokratisk ungdomsorganisasjon og jobbe for levende bygder. Det kan være lett å ta demokratiet vi har for gitt. I tiden framover må vi fortsette jobben vi gjør med å ta vare på organisasjonsdemokratiet, ta vare på menneskene som er i organisasjonen og sørge for at vi legger til rette for at vi har det artig i lag. Vi må også huske på at med medlemsvekst så kommer det nye mennesker inn. Det vil være vårt ansvar å sørge for å lære opp de som kommer etter oss. Så de har best mulig forutsetning for å drive Bygdeungdomslaget videre. Det er vår oppgave å inkludere våre nye medlemmer på en god måte.

Årsmøter, høstkurs og vårkurs er de viktigste opplæringsarenaene Norges Bygdeungdomslag har. Her møtes unge til å lære av hverandre om hvordan drive et lokallag og fylkeslag og til å lære om organisasjonsdemokratiet. Disse arenaene må vi ta vare på og utvikle for å ta vare på NBU og organisasjonsdemokratiet i framtiden.  

Tusen takk

Nå begynner jeg å nærme meg slutten av min tale. Tusen takk til våre samarbeidspartnere – dere er med på å gjøre at vi kan lage levende bygder. Tusen takk til alle tillitsvalgte og kontoret som er med på å lage levende bygder.
Tusen takk til sentralstyret for samarbeidet i spennende og krevende år. Alt vi har fått har vi fått til sammen, og det har vært en ære å få jobbe sammen med dere i året som har gått.
Og til slutt så må jeg få takke for meg! Dette er vårt møte og jeg gleder meg til to spennende arbeidsdager her på Stange for å dra organisasjonen et hakk videre!

Takk for meg!