Styreleder Henrik Nordtun Gjertsen, som har jobbet aktivt med å få økt støtte siden han ble valgt til leder er svært fornøyd med regjeringens beslutning.

- Dette er en etterlengtet satsing på bygdeungdommen som vil gjøre det lettere for oss å skape levende bygder i hele Norge. Disse pengene skal gå til å bygge organisasjonen videre, og å løfte nye bygder opp og frem slik at enda flere fremover ønsker å ta del i det flotte livet på bygda, sier Henrik. 

Den økte støtten kommer godt med i arbeidet med å skape enda mer aktivitet, slik at vi kan komme enda nærmere visjonen om at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Noe av pengene skal også gå til arbeid med å skape møteplasser for unge bønder og reindriftssamer, et nytt område for Bygdeungdomslaget.

- At tildelingen gir oss mulighet til å satse på nye samarbeidspartnere er spennende, samtidig som det gir oss mulighet til å lære mer om andre primærnæringer og nå nye målgrupper, legger Henrik til. 
 

Flere saker som skaper engasjement hos bygdeungdommen

Bygdeungdomslaget har også gjennom flere år arbeidet for å løfte behovet for mer penger til bredbåndsutbygging i distriktene. I år bevilges det 400 mill. kroner til utbygging i områder med dårlig bredbåndsdekning.

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen har løftet denne posten med 40 mill. kroner, og at satsinga sees i sammenheng med bruk av andre teknologier, som 5G. Bygdeungdommen faller i dag gjennom i den teknologiske utviklingen. Det er en trend vi må snu, sier bygdepolitisk nestleder, Karine Berge.

I landbruket har manglende satsing på tollvern satt sinner i kok.

- Til tross for at vi i bygdeungdomslaget har mye å være fornøyde med, må vi få rette en pekefinger mot regjeringa når det kommer til satsinga på tollvern, her hadde vi forventa kraftigere saker. Stortinget har bedt regjeringa vurdere høyere tollsatser gjennom en overgang fra krone- til prosenttoll på storfe, svin, sau, lam og potet. I regjeringas forslag ligger det imidlertid bare forslag om å styrke tollvernet for knollselleri, kålrot, rødbeter og issalat.

Styrka tollvern er essensielt for at ungdommen som skal inn i landbruket har forutsigbarhet i markedet, og ikke minst er den store importen av kjøttvarer til landet et stort bærekraftsproblem, både i dyrevelferds- og klimasammenheng. Her forventer vi at det skjer endringer i stortingsbehandlinga, sier Gjertsen.

 

Vi i Norges Bygdeungdomslag takker for støtten og gleder oss til å trappe opp arbeidet!