Konkurransen har to deler. Den første delen handler om at lokallagene i hvert fylke kjemper mot hverandre for å få størst prosentvis økning. Det samme skal alle fylkeslag. Den andre delen handler om å gjennomføre og synliggjøre aktiviteter.

Konkurransen gjelder fra gjenåpninga (25.09.2021) og ut året. Vi håper den motiverer både lokallag og fylkeslag til å arrangere morsomme aktiviteter for folk i sine nærmiljøer, og til å bygge laget etter en krevende periode. Hvert vinnende lokallag og det vinnende fylkeslaget premieres!

For at aktiviteten skal telle må dere registrere den ved å fylle ut skjema nederst i denne artikkelen. All aktivitet laget har arrangert siden 25.09.2021 kan dere legge inn i skjemaet. Under finner dere en oversikt over hvor mye poeng ulike typer synliggjøring gir.

POENGFORDELING

  • Sosiale medier: 1 poeng
  • Aktivitetskalender på nbu.no: 2 poeng
  • Innslag i medlemsbladet Bygdeungdommen: 3 poeng
  • Innslag i lokalavisa: 3 poeng
  • Legge ut egenprodusert reklame/infovideo: 3 poeng

Fyll ut skjema under eller gå inn her: Registrer aktivitet