Blir du med? 

Nå danner vi en prosjektgruppe på rundt seks representanter, og søker folk fra alle områder i organisasjonen til å engasjere seg - både de med et politisk engasjement, de tevlingsglade og de som er opptatt av organisasjonsstruktur og arrangementskultur, og de som er opptatt av helt andre ting som ikke er nevnt.

Vil du ha mer fisk og mindre plast i havet? Vil du vite mer om maten du spiser og kaster? Og ønsker du å lære om hvordan å gjenbruke, snarere enn å forbruke? Da er du rett person!

Meld din interesse hvis du vil være med i prosjektgruppa og utforme prosjektet!

FRIST: 7. februar!

Send en e-post til ingerbrandsrud@outlook.com og emma@nbu.no

På agendaen

Vi blir konfrontert med klimaendringer og miljøforurensing i stadig større grad. Norge har skrevet under på Parisavtalen der målet er å stanse oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. 

Årsmøtet 2018 vedtok at det på egna måte skal settes fokus på miljø i
organisasjonen. Vi ønsker ikke å bli en ren miljøorganisasjon, men bli mer bevisst og miljøvennlig, med medlemmer som bryr seg om framtida og miljøet. Miljøbevissthet må bli en del av vår tankegang og ikke en avgrenset enhet.

Vi vil bruke prosjektperioden på å opplyse om, implementere og integrere miljøvennlige valg i organisasjonen, gjennom aktiviteter, politisk engasjement og kunnskapsspredning, både eksternt og internt. 

Fokusområder

Vi har delt året i tre kampanjer: 

  1. Plast

  2. Mat

  3. Forbruk

Målet med disse kampanjene er å bli litt klokere og gjøre det artig å være en miljøbevisst person og organisasjon.

Vi er så heldige å ha fått bevilget penger fra LNU Aktivitetsstøtte Herreløs arv og har dermed mulighet til å virkelig sette inn støtet i år!