NBU-Sekk

BETAL FAKTURA OG VINN DEN NYE NBU-SEKKEN

Nå har vi sendt ut årets medlemsfaktura! De som betaler denne, eller blir medlem før 1. februar er med i trekning av den nye NBU-sekken fylt med godteri - til en verdi av 1000,-. Vi trekker to vinnere. Del det gjerne med deres medlemmer.

Min side


Formålsparagraf

HØRING OM FORMÅLSPARAGRAF

Nå er det klart for 2. høringsrunde om NBUs formålsparagraf! Utvalget vil benytte anledningen til å takke alle som bidro med innspill i 1. høringsrunde. Det kom frem mange gode innspill, tanker og mye forslag.

Vi oppfordrer lokallagsstyrer og fylkesstyrer til å samle sine medlemmer for at vi kan få flere synspunkter på forslag til ny formålsparagraf!

Fristen for å svare er 8. mars. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med organisatorisk nestleder Ragnhild M.G. Eriksen.

Svar på høring om formålsparagraf her


Lokallagsevaluering

LOKALLAGSEVALUERING

Nå er det lokallagene sin tur til å gå igjennom en evaluering. Evaluering av lokallag gjøres hvert år og i år er det 55 spørsmål som vi ønsker at dere svarer på. Sett av tid i deres styre for å svare på evalueringen.

Frist for å svare er 27. februar.

Svar på lokallagsevalueringen her


NBU for alle

NBU FOR ALLE

Hurra! Vi har blitt tildelt 265 000 kr fra Aktivitetsstøtta - Herreløs arv via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til prosjektet "NBU for alle" i 2022! Prosjektet skal gjøre arrangementene og aktivitetene våre mer tilgjengelig for unge med funksjonsnedsettelser og fremme åpenhet og inkludering i organisasjonen. Følg med i våre kanaler for oppdateringer utover året.
#bygdeungdom #nbuforalle


Motorsag tevling

ÅPNER FOR FLERE DAMEKLASSER I TEVLING

Deltagerkvotene for 2023 er nå vedtatt og vi kan meddele at det blir egen junior, og egen senior dameklasse i motorsag. Det blir også en ny åpen dameklasse i traktor-redskap-trygghet! Vi håper at dette vil føre til høyere rekruttering av jenter inn i disse tevlingene.


Pengeflyt

BILAG FRA NBU

Oversikt over tilbakeføringer til lokal- og fylkeslag kommer på nettsidene i løpet av de neste dagene! Sjekk her for en oppdatering de neste dagene.