Han vil nå ta over hovedansvar for oppfølging av tillitsvalgte i NBU.

– NBU er en stor organisasjon med mye aktivitet og engasjement, og jeg er veldig stolt av å få være med på laget og bidra til at de tillitsvalgte får en god støtte og hjelp ved behov, sier Hans Christian.

De viktigste oppgavene hans er å være en kontaktperson for medlemmene og fylkes- og lokallag, og bistå de frivillige med organisatoriske, praktiske og tekniske løsninger. Forenkling av arbeidet og større muligheter for lokal- og fylkeslag står i fokus. Hans Christian vil med tiden bli en superbruker av organisasjonens digitale verktøy.

Når du nå ringer NBU på telefon 22 05 48 00 eller sender epost til hei@nbu.no kan det hende du møter på Hans Christian i andre enden. Han er klar for å bistå våre medlemmer og tillitsvalgte med utfordringer de møter i organisasjonsarbeidet.

- Vi er veldig glade for å ha Hans Christian med oss på laget, vi tror han vil være et fint tilskudd til organisasjonen med hans bakgrunn som tillitsvalgt og ansatt i andre organisasjoner, sier generalsekretær, Andrine Snopestad.

Hans Christian har tidligere jobbet i 4H og Humanistisk ungdom. Han er opptatt av utvikling og gode rammer for de tillitsvalgte, og gleder seg til å bruke erfaringene sine i NBU. Han har lang og bred erfaring fra organisasjonslivet, og fra politikken som kommunestyrerepresentant og medlem av distriktspanelet. Hans Christian tar over for Audun som hadde sin siste arbeidsdag på kontoret i juli.

- Det er også gledelig at Hans Christian sitt innblikk i distriktene fra arbeidet i distriktspanelet kan komme til nytte for oss, sier Andrine.