Her kan du bli litt bedre kjent med noen av kandidatene, resten av innstillingen finner du nederst i denne saken.

STYRELEDER

Henrik Nordtun Gjertsen

Henrik Nordtun Gjertsen

Mitt navn er Henrik Nordtun Gjertsen, jeg er 24 år gammel, og kommer fra Sandnes i Rogaland. Utenom oppveksten min i Sandnes har jeg gjennom hele livet vært en del av drifta på familiens småbruk i Hardanger der vi driver vi med eple- og pæreproduksjon. Jeg er utdanna fiolin- og hardingfelespiller fra Norges Musikkhøgskole, og går i dag på Veterinærhøgskolen på Ås ved siden av vervet som styreleder i Norges Bygdeungdomslag.

Organisasjonsengasjementet mitt startet for alvor i ungdomsårene, først gjennom Senterungdommen, før jeg ble medlem av Sandnes Bygdeungdomslag i 2016. Gjennom årene som aktiv i Bygdeungdomslaget har jeg sittet i sentralstyrets bygdepolitiske nemnd fra 2017 til 2019, vært tevlingsleder i Rogaland Bygdeungdomslag fra 2018 til 2019, 1. vara til sentralstyret fra 2019 til 2020, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag fra 2020 til årsmøte i 2022 der jeg fikk tilliten til å lede dette fantastiske laget.

Gjennom ett år har jeg fått mulighet til å arbeide med Bygdeungdomslaget på fulltid. Det har vært en fantastisk opplevelse. Som organisasjon har vi vært inne i et spennende år med mange viktige prosesser, der jeg vil trekke frem strategiarbeidet som særlig viktig. Jeg vil gjerne få fortsette det viktige arbeidet med implementering av vår nye strategi.

Bygdeungdomslagets appell og største styrke, er hvordan vi former fremtiden vår, og fremtiden til hjemplassen vår gjennom engasjementet vårt. Det er vi som er ungdommen på bygda, og det er vi som sørger for at ungdommen på bygda har et aktivitetstilbud og en samlingsplass. Er det en ting jeg ønsker å bidra til som leder i Norges Bygdeungdomslag er det at det skal bli enda lettere å skape den møteplassen, og at enda flere opplever å møte den møteplassen. Sammen sitter vi på den største kompetansen og det største engasjementet for å sikre vårt formål.

Får jeg årsmøtets tillitt ønsker jeg å fortsette det gode arbeidet med å bygge laget videre, og å bygge en sterkere identitet til laget blant medlemmene våre. Bygdeungdomslaget skal ha en klar og samlende stemme. Ungdom på bygda skal kjenne seg igjen i budskapet vårt, og vi skal vise vei på bygda. Vi skal utfordre det etablerte, men alltid opptre konstruktivt.

Jeg er veldig motivert for det kommende året og ser frem til, om jeg får tilliten, å fortsette arbeidet med utviklingen av organisasjonen. Det blir det nye sentralstyrets oppgave å sikre at det oppleves givende å være lokallags- og fylkestillitsvalgt i Bygdeungdomslaget. Du skal kjenne på en mestringsfølelse når du er tillitsvalgt i Bygdeungdomslaget, for det er nettopp organisasjoner som oss som skaper livet på bygda.

Jeg har gjennom mine år i Bygdeungdomslaget blitt viet stor tillit av veldig mange. Det har gitt meg utrolig masse personlig, og et stort engasjement for bygda. Nå håper jeg årsmøtet ønsker å gi meg tilliten til å lede laget det neste året. Godt valg!

 

ORGANISATORISK NESTLEDER

Sigrid Heringstad

Sigrid Heringstad

Jeg heter Sigrid Heringstad, er 20 år, og kommer fra Heidal i Oppland. Jeg har vært medlem av Bygdeungdomslaget siden 2015, og har de siste to årene sittet som tevlingsleder i Norges Bygdeungdomslag.

Vervet som tevlingsleder har vært utrolig gøy og lærerikt, og jeg har trivdes godt med arbeidet i sentralstyret. Nå ønsker jeg å prøve meg på litt nye arbeidsoppgaver og har derfor valgt å stille til valg som organisatorisk nestleder.

Jeg ser på organisatorisk nestleder som et veldig spennende verv, og om jeg er så heldig å få tilliten fra årsmøtet er jeg motivert til å gjøre alt jeg kan for at organisasjonen skal nå sine mål i årene fremover. Godt valg!

BYGDEPOLITISK NESTLEDER

Halvard Bøe

Halvard Bøe

Født og oppvokst på øya Fogn i Stavanger kommune. Har fagbrev som elektriker og i tillegg tatt 2 år med teknisk fagskole elkraft. Jobber til daglig som saksbehandler og elektriker i familiebedriften. Er odelsgutt hvor vi driv med sau og verpehøns. Driver i tillegg maskinstasjon og med foto/film.

Eg sitter i dag som bygdepolitisk nestleder i RBU, der eg er på mitt 4år. Som BP er eg styremedlem i fylkesstyret til Bondelaget. Er leder i NBU Media og startet i fjor opp Finnøy BU.

Eg er glad i å engasjere meg, og bruker mye tid på frivillige verv/BU. Eg er fra bygda, og brenn for å sette bygda «på kartet». Lokal verdiskapning er noko eg brenn for, med næringspolitikk og landbrukspolitikk som mine hjertesaker.

 

TEVLINGSLEDER

Ole Jørgen Rød

Ole Jørgen Rød

Jeg bor Andebu i hjertet av Vestfold og jobber som landbruksmekaniker. Tidligere har jeg blant annet vært leder, økonomileder og hatt flere verv i lokallaget mitt. Jeg har også sittet som tevlingsleder og økonomileder  i fylkesstyret. Det siste året har jeg vært 1. vara i sentralstyret. Jeg liker en utfordring, og utvikle meg i Norges Bygdeungdomslag. Godt valg!

 

LAGUTVIKLINGSLEDER

Ruben Solbakk

Ruben Solbakk

Mitt navn er Ruben Solbakk, 27 år gammel og kommer opprinnelig fra Ringsaker. Jeg har verken odel eller gård. For øyeblikket bor og jobber jeg i Trøndelag. Utdannelsen min er som agronom og jeg har en bachelorgrad i landbruksteknikk. For tiden er jeg fjøsmester ved Mære Landbruksskole og innehar også rollen som leder for Namdalseid Bygdeungdomslag. På fritiden liker jeg å være ute i naturen, være sosial og delta på arrangementer i regi av BU. Jeg fikk min første opplevelse av Landsstevnet i 2012, og siden da har jeg vært aktivt og engasjert i Bygdeungdomslaget. Godt valg.

 

1. VARA

Mathea Lind

Mathea Lind

Jeg er ei utadvendt jente på 19 år. Per nå bor jeg hjemme på Levanger, på gården hvor jeg har vokst opp. Vi driver med melkeproduksjon, kjøttfe og slaktgris. Nå til sommeren er jeg ferdig etter fire år på Mære Landbruksskole, og kan offisielt kalle meg agronom med studiekompetanse. Jeg er derfor nå klar for å flytte (forhåpentligvis) nedover til Ås for å studere i løpet av sommeren. Det betyr at jeg skal ta med meg flyttelasset i campingvogna samtidig som jeg selvfølgelig skal på landsstevnet på Hvam.

I min fritid er jeg aktiv både innenfor landbruket og eldreomsorgen. Landbruket er en stor del av mitt liv, og jeg har alltid hatt en sterk tilknytning til hjemplassen min. Det er noe helt spesielt med å se resultatene av hardt arbeid og å føle seg som en del av naturen og dyrelivet. I tillegg til landbruket er jeg også engasjert i eldreomsorgen. Å kunne hjelpe og støtte eldre mennesker i samfunnet vårt er noe jeg setter stor pris på. Det gir meg glede og tilfredshet å kunne bidra til deres trivsel og velvære.

En av mine mest utpregede egenskaper er min utadvendte personlighet. Jeg trives i sosiale settinger og elsker å møte nye mennesker. Mitt engasjement for Bygdeungdomslaget er et resultat av min lidenskap for samfunnsengasjement og fellesskap. Jeg har blitt innstilt til den ærefulle rolle som 1. vara til sentralstyret av valgkomiteen, og jeg føler meg utrolig takknemlig for denne tilliten som er vist meg. Godt valg!

 

ORDFØRER

Vilde Bilstad

Vilde Bilstad

Eg heiter Vilde Bilstad og er 25 år. Eg kjem frå Rogaland og er stolt medlem av Orre Bygdeungdomslag. Eg jobbar som fagleder svin i Felleskjøpet Rogaland Agder, noko eg stortrivest med. Utanom jobb går det med tid på heimgarden min kor me driv med svin- og grønsaksproduksjon. I seinare tid har eg også fått sansen for å potla i hagen.

For meg handlar NBU om å treffe vener i godt lag, læra nye ting ilag, samt å bli endå betre på det me allereie er gode på. Førre årsmøte var eg så heldig at eg vart valt inn som varaordførar, noko som var og framleis er veldig stas. Det har vore eit lærerikt og ikkje minst knallkjekt år, og eg er enda ikkje meitt. For meg er det viktig at dei avgjersler og det arbeidet som blir lagt ned i alle ledd kjem av ei tru på at det bidreg til fleire dyktige tillitsvalde, fleire engasjerte medlemmer og eit auka fokus på mangfald.

Som ordførar det komande året ser eg fram til å bidra til at organisasjonen når dei måla som blir satt på årsmøte, samt at sentralstyret arbeider etter føringane gitt av årsmøtet og representantskapet. Eg skal jobba for at alle som deltek i representantskap og årsmøte skal føla seg inkludert og høyrt. Eg gler meg noko kolossalt og eg håper Årsmøtet gir meg tillita til å stå på nok eit år for verdas beste og Noregs største vennegjeng. Godt val.

2. VARA

Hans-Egil Børstad

Hans-Egil Børstad

Hei! Mitt navn er Hans-Egil Børstad, jeg er 22 år og kommer fra en staselig grend, kalt Vardal, utenfor Gjøvik. Jeg har vært aktiv i Bygdeungdomslaget siden 2017, og har hatt diverse styreverv og fått muligheten til å sitte i forskjellige nemder. Jeg har takket ja til innstillingen fordi jeg synes det virker interessant og jeg har lyst til å få mer innsikt i hva sentralstyret jobber med. Jeg håper jeg kan få tilliten til årsmøte og inneha 2. vara vervet!

3. VARA

Silje Lervik

Silje Lervik

Jeg er 21 år og bor på et småbruk i Aremark (Østfold) som jeg pusser opp sammen med samboeren min. Jeg har vært med i BU siden jeg var 14 år, og har sittet som leder, nestleder, aktivitetsleder og infoansvarlig på lokallagsnivå. Pr. dags dato sitter jeg som nestleder i Aremark BU og lagsutvikler i ØBU og er kontaktperson for flere fantastiske lokallag!

Jeg liker veldig godt å tevle og digger det BU gir meg! Har også en liten sprellemann tatovert på ankelen.

 

 

4. VARA

Marthe Pedersen

Marthe Pedersen

Jeg er 19 år fra Hvittingfoss. Ble medlem av Sandsvær BU i februar 2022 og sitter som org.nest i Buskerud Bygdeungdomslag. Jobber som avløser og på gården hjemme. Jeg skal studere til høsten.

 

DIREKTEVALGT

John Arne Flenes Ulven

John Arne Flenes Ulven

Hei! Mitt navn er John Arne Flenes Ulven. Jeg er 24 år gammel og kommer fra ett mjølkebruk på nydelige Eina i Oppland. Til daglig jobber jeg som anleggsmaskinfører og hjemme på gården. Jeg har vært medlem siden 2016 og har vært aktiv i mitt lokallag i fem år. Siden har jeg sittet et år i fylkesstyret i Oppland, før jeg nå de siste to årene har sittet som Lagsutvikler i sentralstyret i NBU og leder for lagsutviklingsnemda. Jeg føler jeg har vært aktiv i denne organisasjonen en stund og har lært å kjenne denne organisasjonen godt. Håper jeg får muligheten til å påvirke denne organisasjonen videre. Godt valg!

1. VARA DIREKTEVALGT

Erik Kristofferstuen

Erik Kristofferstuen

Jeg heter Erik Kristofferstuen, er 28 år og kommer fra Søndre Land. Jobber til daglig på Nortura Rudshøgda som kjøttskjærer. har vært medlem i NBU siden 2013 og aktiv siden 2015. Jeg har deltatt på det meste som er mulig å delta på i regi av BU og har tidligere vært med å arrangere LS og HA. Føler derfor jeg har god erfaring og er klar til å steppe inn om det trengs. Godt valg!

2. VARA DIREKTEVALGT

Tirill Søgård Trætli

Tirill Søgård Trætli

Jeg heter Tirill Søgård Trætli, er 25 år og kommer fra Skogn i gamle Nord-Trøndelag. Jeg jobber som radiograf på St. Olavs hospital, og om jeg ikke får ta nok bilder på jobb, så tar jeg også mye bilder på BU-arrangement! Jeg har fartstid i Norges Bygdeungdomslag siden 2016 å har gjennom denne tiden vært innom flere verv, både lokalt, i fylket og det siste året som Bygdepolitisk nestleder i sentralstyret. Gjennom min tid i Norges Bygdeungdomslag har jeg lært utrolig mye, og jeg har fått så utrolig mange gode erfaringer. Selv om jeg har vært med i mange år nå, føler jeg meg langt fra ferdig i organisasjonen og håper Årsmøte gir meg muligheten til å bidra litt til.

3. VARA DIREKTEVALGT

Jon Byberg

Jon Byberg

Jon Byberg 30 år frå Byberg i Sola kommune, Rogaland fylke. Har vært aktivt medlem i 8 år og har hatt mange år som økonomisjef i både lokallag og 4 år i fylkesstyret.

Eg bur i Sandnes og jobbe som Energimontør der eg klattre i og vedlikeholder høgspentlinjene som forsyner regionen. Eg hjelpe og på garden te foreldrene mine i dei travle periodane. Bygdeungdomslaget har gitt meg så mange gode minner og enormt mange nye venner. Håpe dere koser dykk på Årsmøtet! God val.

4. VARA DIREKTEVALGT

Jenny Aske

Jenny Aske

Jeg er 26 år gammel, og kommer fra Andebu i Vestfold. Til vanlig jobber jeg i Nortura som livdyrformidler, og fritiden går til friluftsliv, oppussing, sau og kjæreste i Valdres samt Bygdeungdomslaget. BU-karrieren startet i 2012, og jeg har vært aktiv som tillitsvalgt i lokallaget i mange år. Nå er jeg på 2. året som organisatorisk nestleder i fylkeslaget og avtroppende 2. vaktleder.

 

 

 

Sentralstyret
LederHenrik Nordtun GjertsenRBUGjenvalg for ett år
Organisatorisk nestlederSigrid HeringstadOBUNy for to år
Bygdepolitisk nestlederHalvard BøeRBUSupplering for ett år
KulturlederMarthe ØijordNoBUIkke på valg
TevlingslederOle Jørgen RødVTBUNy for to år
LagsutviklingslederRuben SolbakkNTBUNy for to år
ArrangementslederAne BekkestadABUSupplering for ett år
1. varaMathea Regine Gipling LindNTBUNy for ett år
2. varaHans-Egil BørstadOBUNy for ett år
3.varaSilje LervikØBUNy for ett år
4. varaMarthe Abigael Frogner PedersenBBUNy for ett år
Direktevalgte
OrdførerVilde BilstadRBUNy for ett år
VaraordførerPetter Bøe HørtvedtBBUNy for ett år
1. vaktlederNy for ett år
2. vaktleder (vara)Tor Erik DoblougHBUNy for ett år
3. vaktleder (vara)Mari LunnaHBUNy for ett år
DirektevalgtSolveig BlekenOBUIkke på valg
DirektevalgtJohn Arne Flenes UlvenOBUNy for to år
1.vara direktevalgtErik KristofferstuenOBUNy for ett år
2.vara direktevalgtTirill Søgård TrætliNTBUNy for ett år
3.vara direktevalgtJon BybergRBUNy for ett år
4.vara direktevalgtJenny AskeVTBUNy for ett år
Valgkomite
Region vestHåkon GoaRBUIkke på valg
Region vest - varaMarie SomaRBUIkke på valg
Nestleder – for ett årRegion sørAnette DølenBBUIkke på valg
Region sør - varaPetter Tobias BettumVTBUIkke på valg
Region MidtNy for to år
Region Midt - varaNy for to år
Leder - for ett årRegion ØstSiri Marlén SundhagenABUNy for to år
Region Øst – varaGuro AfsethHBUNy for to år