Regjeringa la 8. mars fram sin opptrappingsplan for jordbruket. Planen var lenge etterlyst av næringa, og legger føringer for hvordan vi skal øke selvforsyningen, samt trappe opp inntektene. I etterkant har det vært mye kritikk mot det foreslåtte modellen for inntekstberegning. Kritikken består hovedsakelig i:

  1. Bondens årsverk skal utgjøre 1845 timer, ikke 1700 som er det vanlige for andre grupper.
  2. Regjeringen ønsker å kompensere for at ikke alle bønder utnytter inntektsmulighetene på gården sin med å gange opp bondens inntekt med 20%.
  3. Regjeringen ønsker ikke å gi all bondens egenkapital avkasting.

Det ble en stor skuffelse da innstillingen fra Næringskomiteen kom torsdag 11.04. Regjeringspartiene hadde da søkt flertall med partiene Høyre og Venstre for å få gjennom sin foreslåtte modell for inntekstberegning, mens de måtte finne et annet flertall for opptrappingsplanen.

Etter den unisone tilbakemeldinga Storting og Regjering har fått fra ei pressa næring, forventet vi at innstillingen ville imøtekomme landbrukets krav. Når det ikke har skjedd, krever vi at det dannes et nytt flertall som gir ungdommen troa på et liv i jordbruket. Det blir ingen økt selvforsyning uten en skikkelig opptrappingsplan, sier styreleder Henrik Nordtun Gjertsen.

Henrik Nordtun Gjertsen, foto: Eryk Oskar Swerigon

Hvorfor aksjonerer vi?

Målet med aksjonene denne uka er at Regjeringa skal finne et nytt flertall på Stortinget, som vil gi bøndene en bedre opptrappingsplan, og større forutsigbarhet. Vi aksjonerte på mandag utenfor landsstyremøtet til Senterpartiet, og i den påfølgende talen annonserte partileder, Trygve Slagsvold Vedum at de jobber med å finne et nytt flertall. Les saken her.

Planen videre

Stortinget skal behandle planen på torsdag 18. april. I forbindelse med det har faglagene i jordbruket invitert til «Stordemonstrasjon for maten vår» kl.9. Stortingsbehandlingen vil være siste mulighet til å påvirke saken, som vil legge rammer for jordbruksforhandlingene i mange år fremover.

Vi er selvsagt invitert, og mange bygdeungdommer vil trolig ta turen fra hele landet. Norges Bygdeungdomslag kommer til å være tilstede på torsdag, og stå under banneret «rekruttering krever lønnsomhet». Alle medlemmer er velkomne til å være med, inviterer Gjertsen.