Har du lyst til å delta? Kontakt prosjektkoordinator på ingrid@nbu.no. 

Study Session 2024: Rural Youth Work

Budapest, 21. - 27. april 2024

Påmelding stengt.
 

European Rally 2024

Estland, 28. juli - 5. august 2024

Hver sommer arrangeres et "Rally" for å øke bevisstheten rundt en bestemt bekymring eller problemstilling. Her har vi mulighet til å sende 5 deltakere til en uke med gruppearbeid og sosiale aktiviteter. Årets Rally har temaet "Care to stay, dare to change" og vil holdes i byen Voore i Estland. Opphold og reise dekkes for alle deltakere. 

Er du interessert i å delta? Meld interesse til ingrid@nbu.no innen utgangen av april. 
 

Autumn Seminar 2024

Latvia, 26. oktober - 2. november 2024

På høsten inviterer RYE til høstseminar hvor det jobbes med ulike problemstillinger for europeisk bygdeungdom. Seminaret strekker seg over en hel uke og NBU har 2 plasser på arrangementet. Mer informasjon om årets seminar kommer.

 

Om arrangementene:

Ettersom ulike medlemsorganisasjoner er vertskap for de forskjellige samlingene fra gang til gang, varierer det hvilke land de avholdes i. Målet med samlingene er å skape en arena for interkulturell læring. RYE jobber også politisk, blant annet opp mot EU, for å fremme bygdeumgdoms interesser på et internasjonalt nivå. Man må ha fylt 18 år for å kunne delta. 

Besøk nettsidene til Rural Youth Europe eller kontakt prosjektkoordinator på ingrid@nbu.no for mer informasjon.