Har du lyst til å delta? Kontakt prosjektkoordinator på ingrid@nbu.no. 

Study Session 2024: Rural Youth Work

Budapest, 21. - 27. april 2024

Studieuken vil samle 35 bygdeungdom medlemslandene for å ta opp og diskutere temaer knyttet til ungdomsarbeid på bygda og frivillig arbeid som verktøy for å fremme inkludering. NBU har mulighet til å sende 1 deltaker. 

European Rally 2024

Estland, 28. juli - 5. august 2024

Hver sommer arrangeres et "rally" for å øke bevisstheten rundt en bestemt bekymring eller problemstilling. Her har vi mulighet til å sende 5 deltakere. Mer informasjon om årets Rally kommer etterhvert. 

Autumn Seminar 2024

Latvia, 26. oktober - 2. november 2024

På høsten inviterer RYE til høstseminar hvor det jobbes med ulike problemstillinger for europeisk bygdeungdom. Seminaret strekker seg over en hel uke og NBU har 2 plasser på arrangementet.

 

Om arrangementene:

Ettersom ulike medlemsorganisasjoner er vertskap for de forskjellige samlingene fra gang til gang, varierer det hvilke land de avholdes i. Målet med samlingene er å skape en arena for interkulturell læring. RYE jobber også politisk, blant annet opp mot EU, for å fremme bygdeumgdoms interesser på et internasjonalt nivå. Man må ha fylt 18 år for å kunne delta. 

Besøk nettsidene til Rural Youth Europe eller kontakt prosjektkoordinator på ingrid@nbu.no for mer informasjon.