Det bor i dag over 500 000 nordmenn i husstander uten tilgang til høyhastighets internett.
- Regjeringen skuffer stort med sin manglende satsing på ungdom på bygda. De siste årene har vist oss at vi trenger en stor satsing på bredbåndsutbygging i distriktene, men solbergregjeringa har med dette forslaget sagt seg fornøyd med det lille de har gjort. Ungdom på bygda får i dag ikke ta del i samfunnet på samme måte som ungdom som vokser opp i byen. Dette var veldig skuffende, sier bygdepolitisk nestleder, Henrik Nordtun Gjertsen.

Gjertsen er og opptatt av at regjeringen ikke legger godt nok til rette for frivilligheten.

- Frivilligheten, og særlig den aktivitetsbaserte frivilligheten har nå gjennomgått en krise, og regjeringen ser ikke ut til å ville ta dette på alvor. Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner øker reelt sett bare med en million kroner som skal deles på over 100 organisasjoner. Videre har ordningen for organisasjonsstøtte i landbruket stått på stedet hvil de siste årene. I en tid der vi som frivillige organisasjoner har sterkt behov for hjelp får vi en kald skulder av regjeringen. Det er skuffende av landbruksminister Bollestad, som ellers ikke får rost frivilligheten nok.

- Nå må vi sette vår lit til at den påtroppende regjeringen tar ansvar for frivilligheten og bredbåndsutbygging i distriktene. Det kommer vi til å bruke mye tid på å få de til å forstå viktigheten av.