Inger Johanne er 26 år gammel og oppvokst i Hærland i Indre Østfold. Hun er utdannet barnehagelærer ved Oslo Met og har tatt et årstudium i samfunnsfag ved Universitetet i Agder. I tillegg til å være styreleder på fulltid det siste året har hun tatt et par fag i organisasjon og ledelse på Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer.

Mye erfaring fra organisasjonen

Hun har vært medlem i NBU siden 2011 og har lang erfaring fra mange verv i organisasjonen. I Eidsberg og Hærland BU har Inger Johanne sittet som styremedlem, tevlingsansvarlig, infoansvarlig, nestleder og medlem av valgkomiteen. I fylkesstyret i Østfold har hun fått gleden av å være 1. vara, organisatorisk nestleder og to år som fylkesleder. I tillegg har hun vært fylkesstyrekontakt i hovedkomiteen til Landsstevnet 2018. I sentralstyret har hun også sittet som bygdepolitisk nestleder. Som styreleder har hun representert oss i styret til Norges Bondelag, og det siste året har hun også sittet i aksjonsutvalget til Bondelaget.
– Jeg tror at min bredde fra organisasjonen er nyttig å ha med seg når man skal sitte i et så stort og viktig verv i organisasjonen, sier den engasjerte lederen.  

Hva er grunnen til at du ønsker å ta gjenvalg som styreleder?

Jeg ønsker å ta gjenvalg som leder fordi jeg vil være med på å utvikle NBU videre et år til. Jeg har også lyst til å jobbe med hvordan NBU skal komme seg fort ut av koronapandemien, og tilrettelegge for mest mulig aktivitet.

Hva har vært høydepunktet i året som har gått?

Høydepunktet i året som har gått er å ha fulgt med på tillitsvalgte som har tilpasset aktivitet i lokallagene etter regler fra myndighetene.

Hva har vært mest utfordrende?

Det mest utfordrende dette året har vært å planlegge for aktivitet, kurs og arrangementer. Koronapandemien skaper utfordringer for en organisasjon som samler så mye folk som NBU.

Hva gleder du deg mest til i det nye året?

Jeg gleder meg aller mest til å følge med på dere tillitsvalgte i lokallag- og fylkeslag og alt dere får til. Jeg må også dra fram at jeg gleder meg mye til å treffe medlemmer på arrangementer i regi av Bygdeungdomslaget.

  • Les mer: Kjenner du noen som har lyst å sitte i sentralstyret?