Blant de viktigste oppgavene hennes er å bistå lokallagene og fylkeslagene i søknads- og rapporteringsprosesser, utvikle ressurser og jobbe med søknader fra sentralstyret. Fokuset er å identifisere og utløse midler til den type aktivitet Norges Bygdeungdomslag allerede driver med.

Ny satsing

På årsmøte i juni ble det budsjettert med en 12 måneders midlertidig stilling. Sentralstyret håper at den nye stillingen vil kunne gi tillitsvalgte rom for å planlegge prosjekter og ha det gøy med å sette i gang. Lokallag kan bruke mindre tid på byråkratisk arbeid, og har nå noen som kan bistå med å søke penger. Det er viktig for sentralstyret at denne stillingen skal hjelpe lokal- og fylkeslag og bidra til å få inn midler i hele organisasjonen.

Satsingen på ny konsulent ser allerede ut til å gi avkastning. Susanne har utarbeidet en solid søknad til LNU Kultur i forbindelse med NBUs 75årsjubileum i 2021. Vi har fått full uttelling på denne søknaden, og midlene skal brukes til å digitalisere, bevare og tilgjengeliggjøre det kulturhistoriske materialet NBU besitter.

– Det er veldig spennende å kunne ønske Susanne velkommen til organisasjonen og kontoret. En ny satsing for oss som vi tror skal lede til større og bedre prosjekter som skal skape levende bygder over hele landet. Jeg vil gjerne oppfordre alle som sitter i lokal- og fylkesstyrer til å ta kontakt med Susanne for å dele hvilke tilskuddsordninger dere får støtte fra, og for å få tips til nye måter å få økonomisk støtte til deres aktiviteter, sier generalsekretær Håkon Skahjem.

Mye erfaring

Den nye konsulenten har bred erfaring med tilskuddsordninger.
– Som kulturkonsulent i Nord-Aurdal kommune og konsulent i Bildende Kunstneres Hjelpefond har jeg administrert mange tilskuddsordninger og søkt tilskudd til flere egne prosjekter. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen og samarbeide med medlemmene for å skaffe midler til spennende prosjekter, sier Susanne.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om prosjekter, tilskuddsordninger, søknadsskriving eller rapportering.

Kontaktinfo finner du her