Vi stoler på at politikerne forvalter den tillitten de har fått på en god måte, og at de tar signalene fra velgermassen. Nå er velgerne klare på at de ønsker en ny retning i distriktspolitikken, og da forventer vi at regjeringen fører politikken i en ny retning, samtidig som vi selvsagt skal bruke enhver anledning til å minne dem på hvorfor akkurat ungdom på bygda er ekstra viktig de neste fire årene.

Inger Johanne Brandsrud, leder Norges Bygdeungdomslag

Regjeringsplattformen som nå skal utarbeides vil være det første og viktigste signalet Regjeringen kan sende om at ungdom på bygda vil se et politisk skifte de neste fire årene. Ungdom på bygda har altfor lenge blitt nedprioritert på Stortinget og i Regjering. Vi ønsker å se en politikk som bidrar til å snu trenden med fraflytting fra distrikter og bygdene. Norges Bygdeungdomslag ser det derfor som viktig at Regjeringen prioriterer rekruttering til landbruket, jordvern, en sterk kommuneøkonomi og bredbåndsutbygging i regjeringsforhandlingene den kommende tiden.

Her kan du lese hele innspillsdokumentet (PDF, 123KB)

Norges Bygdeungdomslag krever:

  • Høyhastighetsbredbånd over hele landet innen 2025
  • Kommuneøkonomi som sikrer sterke lokale tjenester
  • Nullvisjon mot nedbygging av matjord
  • Investeringsmidler for å sikre rekrutering og utvikling i landbruket
  • Velferdsordninger som sikrer likestilling og trygghet for bonden
  • Økt inntekt for bonden gjennom en opptrappingsplan, sterkere importvern og rettferdig næringskjede