Vårkurs 2024

mar
 • (15. mars)
 • (16. mars)
 • (17. mars)
Sundvolden Hotel
Tillitsvalgte

Vårkurs er en stor del av vår organisasjonsskole der fylkesstyrene blir lært opp i sine enkelte verv, og hva det vil si å ha et styreansvar.

TID

Fredag 15. mars til søndag 17. mars 2024

Kursstart fredag: 15:00
Kursslutt søndag: 13:00 (med felles lunsj kl 13:00)

STED

Sundvolden Hotel
Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

PRIS

Kr. 4000 for påmelding innen påmeldingsfrist. (kr. 4500 for påmelding etter frist).

PÅMELDING

Påmeldingsfrist er mandag 26. februar.

Påmelding: https://airtable.com/appElgDI8MjOgli0u/shrbuwvakaZbY2Awm

Offentlig liste til fylker: https://airtable.com/appElgDI8MjOgli0u/shrkXHHRnsSmudkQu

Del denne informasjonen med styrene deres slik at nye styremedlemmer er oppdatert. Hvis du går av som fylkesleder eller organisatorisk nestleder i løpet av februar, så er det fint om du deler denne informasjonen med den som tar over.

REISE

Organiser gjerne og bestille felles reise. Bestill billetter i god tid, og husk å sende inn reiseutgiftene til okonomi@nbu.no for å få det med på reiseutjamninga. 
Det går flybuss fra Gardermoen til Sundvolden: Flybuss - Hønefoss Gardermoen 

KJEKT Å HA MED

 • Skrivesaker, notatblokk og/eller PC
 • Pent antrekk og sko til banketten lørdag

POLITISK FRAVÆR

Deltar du på kurs eller politiske arrangementer i regi av oss har du mulighet til å søke om politisk fravær fra videregående skole.

Politisk fravær

SPØRSMÅL?

Kontakt bookingansvarlig på annine@nbu.no eller hei@nbu.no

SÆRDELER

Formålet med særdelene er opplæring og skolering i de ulike vervene i fylkesstyret. Du vil lære hva ditt verv innebærer, samt bli kjent med andre fylkesstyrerepresentanter med samme verv som man kan utveksle erfaringer med.

 • Lederkurs
 • Organisatorisk nestlederkurs
 • Bygdepolitisk nestlederkurs
 • Økonomilederkurs
 • Tevlingslederkurs
 • Kultur- og aktivitetslederkurs
 • Informasjonslederkurs
 • Lagsutviklingslederkurs

KORTKURS

Kortkurs er en fin avveksling fra særselskursene der vi har engasjert andre kursholdere utenfra til å ha kurs i f. eks. konflikthåndtering, søknadskurs, Klimalåve, sosiale medier og annet. Deltagerne velger mellom ulike kurs etter hva som interesserer dem.

LØRDAG

ACER-SAKEN (Ungdom Mot EU)

Ungdom mot EU kommer for å forklare om ACER-saken.

HVEM ER JORDVERN NORGE?

Leder for Jordvern Norge kommer for å snakke om hvem de er og hva de gjør. 

NORSK REINDRIFTSSAMERS LANDSFORBUND

Introduksjon til hvem vår nye samarbeidsorganisasjon Norsk Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er.

SØNDAG

A- OG B-VAKTKURS

Dette kurset er obligatorisk for fylkesledere, organisatoriske nestledere og bygdepolitisk nestledere. På kurset går vi gjennom rollen til en A – og B vakt, ulike situasjoner og hva som innebærer i dette. 
Kursholder: Martin Selmer Paulseth, vaktleder i NBU

MINIKURS FRA KONTORET

Kontoret har stasjoner med syv ulike korte kurs, hvor du rekker å besøke tre stasjoner. Det vil være temaer som å lære å finne ressurser på nettsiden, hvordan bruke sosiale medier effektivt og hvordan man holder en god stand, og andre spennende temaer.

PROGRAM

Fredag 15. mars

 

 

14:30 – 15:00

Innsjekk

 

15:00 – 15:30

Åpning

Felles

15:30 – 16:15

Fellesforedrag

Samvirkemodellen

16:15 – 16:30

Pause med mat

 

16:30 – 17:00

NBU på 1-2-3

Felles

17:00 – 19:00

Særdel

 

19:00 – 20:30

Middag

 

20:30

Sosialt opplegg

 

 

Lørdag 16. mars

 

 

8:00 – 9:00

Frokost

 

9:00 – 9:30

Fellesdel økonomi

Alle utenom økonomikurs

9:30 – 13:00

Særdel

 

13:00 – 14:00

Lunsj

 

14:30 – 15:15

Kortkurs

NRL, ACER-saken, Jordvern Norge

15:15 – 15:30

Pause

 

15:30 – 16:30

Fellesdel

15:50: Eget opplegg for bondelagsrepresentanter

16:30 – 16:45

Pause med mat

 

16:45 – 18:00

Særdel

 

19:00 – 19:25

Fotografering

 

19:30

Bankett

 

 

Søndag 17. mars

 

 

8:00 – 9:30

Frokost

 

9:30 – 10:30

Særdel

 

10:30 – 10:40

Pause

Sjekke ut

10:40 – 11:25

Kortkurs

A-vaktkurs, minikurs fra kontoret

11:25 – 11:35

Pause

 

11:35 – 12:10

Fylkestime/regionstime

 

12:10 – 12:20

Pause

 

12:20 – 12:50

Landbruksspill

Felles

12:50 – 13:10

Avslutning

Felles

13:10

Lunsj - hjemreise