Undersøkelsen er sendt ut på e-post til alle medlemmer. Husk å sjekke om du har fått den. Vi håper selvfølgelig å få svar fra så mange som mulig innen fristen som er 19.03.2024.

Alle som svarer på undersøkelsen kan være med i trekningen av en Sats på bygda-genser. Undersøkelsen er anonym og påmeldingen til trekningen kan ikke bindes opp mot svarene i undersøkelsen.

Vi ønsker å få bedre innsikt i hvordan vi kan gjøre vår organisasjon relevant for alle på bygda. Håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen sier styreleder, Henrik Nordtun Gjertsen.

Gruppebilde av prosperastiftelsen

Vi får hjelp av Prosperastiftelsen til å gjennomføre

Prosperastiftelsen gir gratis hjelp til Norges Bygdeungdomslag og andre som ønsker å løse samfunnsproblemer. De har et team med over 1500 erfarne frivillige, inkludert Christine, Carl, Ivar, Kathrine, Marius og Maria som jobber med denne undersøkelsen.

Prosperastiftelsen har hjulpet oss tidligere, og vi har med god erfaring med å samabeide med de. Jeg håper at vi sammen kan gjøre NBU og bygda mer inkluderende for alle grupper, avslutter Henrik.

Dette arbeidet er en del av prosjektet vårt Bygda er for alle. Denne gangen handler undersøkelsen først og fremst om skeive.