Norges Bondelag presenterte i dag kl. 11 sitt krav foran årets jordbruksforhandlinger, etter det som har vært en turbulent innledning som endte med at faglagene ikke ble enige om et felles krav.

Kravets ramme er på 6,9 milliarder og legger til grunn en inntektsvekst på 171.300 kr. per årsverk. Av dette går 120.000 kr til å tette gapet mellom bonden og andre grupper. I dette ligger det en klar prioritering av melkeproduksjonen og velferdsordningene.

Jeg er veldig fornøyd med at Bondelaget har tatt våre innspill på velferdsordninger til seg, og kommer med krav om en pakke for bønder som får barn, med utbetaling av engangsbeløp på 50 000 kr. Videre har man offensive krav på velferd, som jeg tror det vil være mulig å få staten med på, og som vil bedre situasjonen for mange unge bønder landet rundt. Sier styreleder Henrik Nordtun Gjertsen

Norges Bygdeungdomslag spilte inn en klar prioritering av velferdsordninger til årets oppgjør. Både til Staten, og til Bondelaget.

Nå ser vi tydelig at Bondelaget har prioritert velferd i år, så nå venter vi at Sandra Borch og resten av regjeringen gjør det samme. Det er så mange usikre ungdommer som trenger klarhet på dette området. Nå har regjeringa mulighet til å levere, sier bygdepolitisk nestleder Tirill Trætli.

Regjeringa har en god mulighet til å vise at de vil sikre norsk matproduksjon med årets oppgjør. Samtidig kan de sende politiske signaler om at ungdommen skal prioriteres. Alt ligger til rette for at Regjeringen fortsette arbeidet med å oppfylle løftene i Hurdalsplattformen. Nå må de bare levere på jordbrukets krav, fortsetter Gjertsen

Videre er Gjertsen og Trætli fornøyd med at melkeproduksjonen prioriteres i årets krav.

Melkebonden kjenner tydelig på en alvorlig situasjon der mulighetene for inntekt går ned, og kostnadene går opp. Da er det essensielt at denne gruppen prioriteres i årets oppgjør. Unge melkebønder sitter i en særlig vanskelig situasjon. Der noen lurer på om det er verdt å investere, og andre har tatt på seg stor gjeld for å bygge om til løsdrift, og nå kjenner på store renteutgifter, sier Gjertsen.

Norges Bygdeungdomslags prioriteringer

  • Velferdsordninger må gis et reelt løft i årets jordbruksforhandlinger.

  • At jordbruksforhandlingene resulterer i en økning i bondens inntekt tilsvarende en fjerdedel av det antatte inntektsetterslepet målt mot andre grupper.

  • At årets jordbruksforhandlinger gir signaler om en stabil og positiv utvikling av landbruksnæringa som sikrer framtidens bønder mulighet og motivasjon til å gå inn i næringa.

Ungdommen er fremtiden i næringa. Samtidig er det ungdommen som tydeligst kjenner utfordringene næringa opplever, med dårlig likviditet og økonomi. Norges Bygdeungdomslag ser det som nødvendig at ungdommen som er kommet inn, og skal inn i næringa løftes ekstra i årets jordbruksforhandlinger. Vi har derfor også fremmet forslag om en Ung-bonde pakke som skal signalisere en prioritering av ungdommen i årets oppgjør.

Norges Bygdeungdomslags Ung-bonde pakke består av:

1. Velferdsordninger som sikrer den unge bonden mulighet til en frihelg i måneden samt 35 fridager resten av året i tråd med innspillet fra NLT.

2. Produsenter med barn og forsørgeransvar, eller som er i svangerskap får dobbelt tilskuddsgrunnlag for å kompensere for kostnader, og gjør det mulig å være hjemme med sykt barn.

3. Investeringsmidler er særlig viktig for ungdom som tar over drifta hjemme, eller som har kjøpt seg en gård. Generasjonsskiftemidler må prioriteres for å stimulere til nødvendige investeringer. Nødvendige investeringer i løsdriftsfjøs må også stimuleres gjennom økte tilskuddssatser for unge produsenter.

4. En likviditetspakke til nye produsenter utbetalt første produsentår. Pakken bygger på tilskuddsgrunnlaget til forrige bruker og utgjør 50% av tilskuddsgrunnlaget.

5. Økt stimulering til overdragelse gjennom verktøy som tidligpensjonsordningen eller gjeninnføring av aldersdifferensierte tilskudd.

 

Vil du lese hele innspills dokumentet? Du finner det ved å klikke på lenken under.

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2023 (PDF, 98KB)