Ta kontakt med organisasjonsnemnda hvis du har spørsmål om

  • Planer og retningslinjer
  • Vedtekter
  • Organisasjonshåndboka
  • Kurs og opplæring av tillitsvalgte