Tilskuddsordninger

 • Fondet Bygdeliv - deler ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda. 
 • Equinor -  støtter gode formål for barn, ungdom og unge voksne. 
 • Sparebankstiftelsen DNB - støtter lokale tiltak i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til alle kommuner i tidligere Oppland fylke og Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. 
 • Amedia - støtter aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge 
 • Gjensidigestiftelsen - har ulike utlysninger hvert år. 
 • LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv - fylkeslag kan søke om tilskudd til regionale prosjekter. 
 • LNU Mangfold og inkludering -  støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. 
 • LNU - Frifond Stem! - en midlertidig støtteordning for barn og ungdom som ønsker å engasjere andre unge gjennom prosjekter som setter fokus på stortingsvalget 2021.
 • Fylkeskommuner - alle fylkeskommuner har tilskuddsordninger. Sjekk din fylkeskommunes hjemmeside for å se om de har noen aktuelle ordninger - kan være mest aktuelt for fylkeslagene. Ofte kan tilskuddsordningen være organisert i fylkets barne- og ungdomsråd, se listen nedenfor for de fylkene som har barne- og ungdomsråd. 

Barne- og ungdomsråd 

Steder lokallag har oppgitt at de har søkt midler tidligere

 • Egen kommune - alle kommuner har en form for tilskudd de deler ut til lokale tiltak. Sjekk kommunens hjemmeside og ta kontakt med kommunen dersom du ikke finner informasjonen du leter etter. Eksempel på e-post du kan sende finner du her
 • Lokale stipend - kommunen administrerer ofte lokale legater og stipendordninger, eller kan ha oversikt over hva som finnes i ditt nærmiljø. 
 • Lokal sparebank - sjekk hjemmesiden først, dersom de ikke har en offisiell tilskuddsordning kan du sende en henvendelse på e-post og høre om det er noen muligheter. 
 • Lokalt bondelag
 • Sparebank1 - søk opp i din region
 • Grasrotandelen - spillere hos Norsk Tipping kan gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.
 • Lokale bedrifter (spons)
 • PVS-fondet - støtter tiltak som fremmer gode opplevelser for barn og unge. 
 • Varigfondet Hadeland - støtter tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge i regionen.
 • Landkreditt Bank - Aktivitetsfond (via NBU sentralt)
 • Frifond (via NBU sentralt)