En uttalelse er en tekst om et politisk tema. Uttalelser blir lagt fram på et møte, som for eksempel et årsmøte. Møtet diskuterer uttalen og den kan bli vedtatt eller avvist. Mange uttalelser er dagsaktuelle, mens andre ikke. Uttalelser kan fastslå ny politikk, men også en presisering av allerede vedtatt politikk eller for å aktualisere gjeldene politikk. Uttalelser brukes ikke bare for å presisere og fastslå politikk, men er óg er virkemiddel for å få oppmerksomhet om en sak.  

Hvordan få uttalen vedtatt?

For å fremme en uttalelse må du rekke fristen for innsending av saker til møte det gjelder. Slike firster finner du i innkallingen til møtet. På møtet må du være forberedt for å argumentere for hvorfor uttalelsen din skal bli vedtatt. Andre kan komme med endringsforslag. Uttalelsen blir votert over etter diskusjonen og endringsforslag er behandlet.

Hva gjør du etter vedtak?

Når uttalelsen er vedtatt må uttalelsen gjøres kjent. Du  kan sende dele den på sosiale medier, send den til samarbeidspartnere som kan ha interesse av den og til aktuelle medier. Sekretariatet kan være behjelpelig med dette. 

Tips når man skal skrive uttale

En uttalelse bør implisitt avklare tre spørsmål

  1. Hvor er vi?
  2. Hva vil vi? 
  3. Hva gjør vi? 

Hvor er vi? er en beskrivelse av virkeligheten slik vi ser den. Hva vi mener er problemet og hva som har ført til problemet.
 
Hva vil vi? sier noe om målene - hvordan ønsker vi at verden/bygda/landbruket/en fagutdanning skal se ut. 
 
Hva gjør vi? 
beskriver hva vi må gjøre for å komme dit. Hvordan politikk, tiltak eller virkemidler trengs det for å oppnå “Hva vil vi”. 
 

 Del 1: Den første delen av uttalen er innledende og avklarende. 

  • Hva er situasjonen? 
  • Hva er problemet? 

Her kan man gjerne definere ord og bregreper. Bruker man for eksempel begrepet “bærekraftig jordbruk” kan man forklare hva dere legger i begrepet og hvordan dere bruker det. 

Del 2: Tiltak og virkemidler
 
Her skriver man hva organisasjonen ønsker at skal gjøres med problemet. Her foreslås tiltak rettet mot de som har myndighet til å iverksette tiltak for å løse det gjeldende problemet. Det være seg organisasjonen, fylkeskommunen eller regjeringen. Du må altså finne ut hvem som har myndighet til å løse problemet og rette tiltak og virkemidler mot dem som skal løse det: 
 
Eksempler på spørsmål du bør stille deg selv er: 

  1. Hva slags tiltak skal organisasjonen iverksette? 
  2. Hva slags tiltak bør regjeringen / Stortinget / kommunen / fylkeskommunen iverksette? 
  3. Hva slags tiltak bør næringa iverksette?