Æresdiplom tildeles av sentralstyret etter nominasjon fra fylkeslag og sentralstyret.

Frist for å sende inn nominasjoner er løpende.

Kriterier

  1. Personen har nedlagt en innsats over flere år på lokalt-, fylkes- og/eller nasjonalt nivå.
  2. Personen har satt igjen et avtrykk i organisasjonen.
  3. Personen har bidratt på mer enn én måte inn i organisasjonen.

Nominasjon sendes til general@nbu.no løpende.

Nominasjonsskjema (DOCX, 38KB)

Tildligere mottakere kan leses i Årsmeldingen i nedlastingssenteret.

(vedtatt i sentralstyret 21.04.2024)