Redigering av informasjon

Informasjonen som hentes fra medlemsregisteret kommer fra to steder.

Lokallagets informasjon

Vil du redigere informasjon om ditt lokallag på nbu.no? Som f.eks. legge inn Facebooksiden eller GPS-koordinatene hvor du finner lokallaget? Dette må da gjøres av sekretariatet.

Send en e-post til hei@nbu.no!

Dette er informasjon du kan få redigert eller lagt til:

 • Lokallagets nummer fra medlemsregisteret
 • Lokallagsnavn
 • E-post til lokallag
 • Facebook
 • Instagram
 • GPS i dette formatet: 59.678838,10.883179
 • Eventuelle kommentarer 

Lokallagsleders informasjon

"Epost 2" kan redigeres på "membersite" på lokallagsleders side.

Hva vises

Lokallagene viser følgende informasjon

 • Navn på lokallag
 • Leders navn
 • Epostadresse
  • Lokallagets epostadresse (registrert på lokallagets profil i medlemsregisteret)
  • Dersom lokallaget ikke har registrert epostadresse vises leders epostadresse
 • Mobilnummer til leder
 • Facebook-profil til lokallag
 • Instagram-profil til lokallag
 • GPS-posisjon til "midtpunkt" der lokallaget tilhører
  • I dette formatet "59.678838,10.883179"

Hvor hentes lokallagets informasjon fra

Informasjonen om lokallaget hentes fra medlemssystemet sin "administasjonsdel"

membercare lokallag

Det opprettes så en artikkel i Corepublish som henter informasjon om både lokallaget og lokallagets leder og plasserer det i riktig verdifelt.

Corepublish lokallag

Denne informasjonen vises i en listevisning og en kartvisning på nettsidene.

pånett

 

Informasjonen oppdateres hver 3. time fra medlemssystemet til Corepublish. Alle endringer som er gjort i corepublish vil bli skrevet over hver gang.