Redigering av informasjon

Informasjonen som hentes fra medlemsregisteret kommer fra to steder.

Lokallagets informasjon

Denne informasjonen må redigeres av sekretariatet.

Lokallagene kan fylle ut dette skjemaet for å melde inn informasjonen de ønsker å legge ut.

Skjema for lokallagsinformasjon

Lokallagsleders informasjon

"Epost 2" kan redigeres på "membersite" på lokallagsleders side.

Hva vises

Lokallagene viser følgende informasjon

 • Navn på lokallag
 • Leders navn
 • Epostadresse
  • Lokallagets epostadresse (registrert på lokallagets profil i medlemsregisteret)
  • Dersom lokallaget ikke har registrert epostadresse vises leders epostadresse
 • Mobilnummer til leder
 • Facebook-profil til lokallag
 • Instagram-profil til lokallag
 • GPS-posisjon til "midtpunkt" der lokallaget tilhører
  • I dette formatet "59.678838,10.883179"

Hvor hentes lokallagets informasjon fra

Informasjonen om lokallaget hentes fra medlemssystemet sin "administasjonsdel"

membercare lokallag

Det opprettes så en artikkel i Corepublish som henter informasjon om både lokallaget og lokallagets leder og plasserer det i riktig verdifelt.

Corepublish lokallag

Denne informasjonen vises i en listevisning og en kartvisning på nettsidene.

pånett

 

Informasjonen oppdateres hver 3. time fra medlemssystemet til Corepublish. Alle endringer som er gjort i corepublish vil bli skrevet over hver gang.