logo

Styret i Indre Fosen:

Her er en oversikt over de om sitter i styret vårt:


Leder: Irene Alseth 
97108260
ireneals@hotmail.no

Nestleder: Guro Alseth 
91388614
goroalseth@hotmail.com 

Kasserer: Sonja Alseth 
95857850
sonjaal@hotmail.no 

Ian Daniel Alseth 
98834598
iandanielalseth@gmail.com 

Marius Alseth 
91786677
marius.00@hotmail.com 

 

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt