Videomanual

 

Brukerveileding

Tilgang

Er du fylkesleder eller informasjonsleder i ditt fylke, skal du ha tilgang til den delen av nettsiden som er om ditt fylke.

Innhold

Du kan tilpasse innholdet slik at det passer for ditt fylkeslag og lokallagene i fylket.

Artikler

Tilpass og rediger hovedartikkelen til du er fornøyd. Stikkordet "tidløst" kan være til hjelp i utformningen til denne artikkelen. Forsøk å skrive slik at en som ikke kjente til dere føler at hen er litt bedre kjent og får lyst til å bli enda bedre kjent etter å ha lest hovedartikkelen. Hvem er dere? Inviter leseren med! 

Hvert fylkeslag kan publisere opp til tre artikler i tillegg til hovedartikkelen. Publiserer du flere, vil kun de tre nyeste (eller i prioritert rekkefølge) vises på siden. 

I de tre ekstra artiklene du har til disposisjon kan du skrive viktig informasjon til medlemmer og andre. Forsøk å utforme teksten så kort som mulig og lang som nødvendig. 

Aktiviteter

Du kan også legge inn aktiviteter. De havner nederst på din siden din, samt i menyen under "aktiviteter". Er det akedag, sommerfest, julebord, høstmarked? Opprett et arrangement for det! Arrangementet vises også på hovedsiden

Bilder

Legger du inn et hovedbilde, vil denne vises på forsiden din. Utfallende bilder vises derimot ikke. 

Du kan også legge inn bilder i teksten. Husk ALT-tekst i bildeteksten. Dette er påkrevd og er for at mennesker spesielt tilpasset svaksynte. 

Du kan velge fritt blant bildene i Illustrasjonsbilde-mappen. Har du egne bilder du vil bruke? Last de opp i engangsbruk - ikke illustrasjonsbilder. 

Har du et særlig fint bilde som du ønsker alle skal kunne bruke til å illustrere en sak med? Send det til sekretariatet!

Lokallag

Lokallagene og tilhørende informasjon hentes fra medlemsregisteret.

Les mer om informasjonen som vises her.

Kartvisning

Alle lokallag kan føre opp et GPS-koordinat for sitt lokallag.

Per nå brukes et midlertidig felt i medlemsregisteret til å plassere lokallagene på kartet.

Dette er for at nye medlemmer skal kunne finne aktuelle lokallag for seg. Det er ikke ment at det skal være en presis «adresse». Finn et sted midt i «området» dere dekker, så blir det lettere å finne aktuelle og aktive lokallag i nærheten.

Fylkets sosiale medier profiler

Fylkessidene kan vise lenker til Facebook og Instagram

Dette redigeres i innstillingene til kategorien - og gjøres derfor enklest ved at fylkene sender sine detaljert til sekretariatet som legger det inn.

Det gjøres ved denne innstillingen.

Fylkesstyrer

Alle personer tilknyttet et verv i et fylke  i medlemsregisteret vises på nettsidene.

Informasjon om hver person som oppdateres jevnlig fra medlemsregisteret:

  • Navn
  • Verv
  • Epost
    • Dersom man har en "epost 2" lagret i medlemsregisteret vises denne. Dette kan f.eks. brukes dersom man har en egen epost for leder i et fylkeslag.
  • Mobilnummer
  • Mulighet for å legge inn bilde (dette legges inn fra corepublish)

Vi har mulighet for å skjule epost eller telefonnummer i corepublish.

Det er ingen personer som "tas vekk" dersom et verv i medlemsregisteret fjernes. Dette må gjøres manuelt på nettsidene. Dersom du ser en som ikke skal være i styret, så ta kontakt med kontoret.

Dersom det er personer som har et verv eller er andre personer dere skulle ønske å ha på nettsiden må dere ta kontakt med kontoret.

Generelt om informasjon som hentes fra medlemsregisteret

Medlemsregisteret og nettsiden "snakker sammen". Informasjon om fylkesstyrer og lokallag hentes herfra. 

Står det feil informasjon på deg? Eller vil du ha et bilde av deg på kontaktsiden? Send det gjerne, så legger vi det inn i medlemsregisteret. 

Etter vi har oppdatert informasjonen i medlemsregisteret tar det opptil tre timer før nettisden oppdaterer seg med ny informasjon.

Ta kontakt med sekretariatet i Norges Bygdeungdomslag. 

E-post: hei@nbu.no