Leirdueskyting med Modum BU

mai
Flannumsveien 42, 3370 Vikersund
Åpent for alle

Vi i Modum bygdeungdomslag inviterer til leirdueskyting på Flannum skytebane!

Det blir 200kr per pers, dette dekker 2 serier
Gjerne gi beskjed om du skal, så vi kan vetta litt hvor mange som kommer

Håper vi sees!