Mange var utrolig flinke! Ungdommene i Gausdal var originale i sin dokumentasjon og laget til og med en liten filmsnutt, det er utrolig kult, sier Ellen Hoff Jørgensen, arrangementskonsulent i NBU. 

Gausdal Bygdeungdomslag deltok for første gang i år på Strandryddeuka og de kan allerede røpe at de kan tenke seg å være med neste år også.   Årets aksjon var en stor suksess! Tilsammen fant vi 510 kilo søppel på kun to timer, sier lokallagsleder Martin Nyhus. 

Bra oppmøte

Bygdeungdomslaget promoterte ryddeaksjonen i forkant og dokumenterte ryddingen underveis. De fikk drahjelp fra NBU, kommunen og det lokale bondelaget. Omkring 35 personer var samlet på Strandryddedagen for å gjøre bygda ren. 

Fylkesstyre i Oppland informerte godt om aksjonen, og vi samarbeidet med Bondelaget lokalt, sier Martin. 

Ungdommene serverte pølser til alle deltakerne og hadde en intern konkurranse om hvem som fant mest søppel. Gruppa til Vegard Thallaug fant hele 200 kilo og stakk av med seieren. 

Oppsiktsvekkende funn

Det meste av søppelet ungdommene fant var rundballeplast, tomme røykpakker, brusflasker og emballasje. Etterhvert som de banet sin vei gjennom bygda kom de over en privat søppelfylling med alt fra møbler til malingspann. 

Mye av søppelet så ut til å nylig ha vært deponert, sier Martin. Et annet oppsiktsvekkende funn var bilbatterier, for ikke å glemme alle de plastboksene, til tross for at det har vært mye snakk om hvor skadelig dette er for husdyr. 

Blir mer oppmerksomme 

Ryddeaksjonen har ifølge Martin bidratt til at ungdommene blir mer oppmerksomme på hvor mye vi forsøpler våre omgivelser. Det kan bidra til å endre holdninger til hvordan den enkelte håndterer avfallet sitt. Hele organisasjonen var med på Hold Norge Rent sin Strandryddeuke som del av prosjektet NBU redder verden litt, der fokus er på gode miljø- og klimatiltak. 

Først da vi plukket søppel i noen timer ble vi oppmerksomme på hvor mye som kastes og at alt dette ikke hører hjemme i naturen, sier Martin.