Denne siden vil oppdateres fortløpende ettersom situasjonen utvikler seg - sjekk denne artikkelen jevnlig.

Koronasituasjonen endrer seg fort, og derfor oppdaterer vi rådene jevnlig. Vi forholder oss til myndighetenes råd til enhver tid og støtter oss på LNU sine ressurser for frivillighetssektoren. 

Smittevernsveileder

LNU har publisert en veileder i tråd med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene for arrangører av medlemsaktivitet

Åpne arrangørveilederen til LNU 


Oppdaterte nasjonale og lokale retningslinjer

Regjeringen anbefaler, blant flere andre tiltak, at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Uansett er det viktig at NBU tar ansvar for å hindre mulighet for smittespredning der det er fare for overbelastning av smittesporing og  lokale helseforetak.

Regler og anbefalinger for hele landet

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
 • Man kan samle deltakere fra ulike kommuner, og deltakere kan være både over og under 20 år gamle.

Trinn 3 iverksettes 20. juni kl. 12.00

Se oppdatering over nasjonale tiltak fra regjeringen.no fra 18. juni

Lokale begrensninger

Det legges nå opp til tiltak som lokale myndigheter skal innføre ved smitteutbrudd. Det er derfor viktig at alle følger med på råd og påbud fra sin kommune.

Det er viktig at alle arrangører holder seg oppdatert på lokale smittevernråds og er klare til å justere arrangementet helt frem til gjennomføring.

Dersom det kommer deltakere til et lokalt arrangement oppfordres alle til å følge retningslinjene fra sin "hjemkommune". Dersom det er lokale tiltak som gjør at arrangementet ikke ville vært lovlig å gjennomføre der du normalt bor bør du ikke delta på et arrangement i en annen kommune. Arrangør kan be påmeldte respektere dette.

I tillegg til kommunens egne sider anbefaler vi å sjekke VG sin oversikt over tiltak for hver kommune

VGs oversikt over tiltak


Tips til aktivitet

Hvilke aktiviteter som kan gjennomføres på en gode måte må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi har samlet noen gode råd for hvilke aktiviteter som kan gjennomføres og hvilke som kan unngås.

Les NBU sine aktivitetstips her


Sentralstyrets vurdering og vedtak

Sentralstyret har besluttet å invitere til fysisk årsmøte og planlegger for tilnærmet normalt høstarrangement.

Sentralstyret følger løpende med på utvikling for å tilpasse vedtak og råd til hele organisasjonen.


Råd til deg som deltaker 

Bruk denne sjekklisten og følg rådene nøye. 

Forebyggende tiltak

Følgende personer skal holde seg hjemme
 • Personer som har vært på reise i områder med vedvarende smitte av koronavirus de siste 14 dager.
 • Personer som har vært i nærkontakt med smittede personer.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Personer som er i risikogruppene.
Følg rådene fra FHI
 • Unngå klemming, kyssing og håndhilsing.
 • God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Vask hendene med vann og såpe. Bruk antibac.
 • Må du hoste eller nyse så gjør det i et papir som du kaster etterpå. Dersom du ikke har papir så bruker du albuen.
 • Hold minst 2 meter avstand til andre.
Følg rådene fra din yrkesgruppe
 • Det er mange bygdeungdommer som er tilknyttet landbruket, mange jobber også i helsevesenet blant annet. Norges Bondelag har tatt en risikovurdering rettet mot deres spesifikke målgruppe, det samme gjelder helsepersonell. Dette fordi bønder og helsepersonell har en helt essensiell samfunnsoppgave. Tilhører du en av disse yrkesgruppene er det svært viktig at du holder deg oppdatert på deres råd og påbud. 

Last ned plakaten og bruk den!  (PDF, 235KB)

Plakat


Beredskap

I følge beredskapsplanen for Norges Bygdeungdomslag har generalsekretær øverst beredskapsansvar i NBU.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål ta gjerne kontakt med:


ENDRINGSLOGG

18. juni

 • La inn nye oppdatering angående sommerarrangementer.
 • Fjernet registrering av lokale aktiviteter.
 • La inn deltajer om sentralstyrets vurdering rundt årsmøtet

23. mars

 • La inn nye nasjonale retningslinjer
 • Justerte fra 1 til 2 meter
 • La inn deltajer om sentralstyrets vurdering rundt ekstra vårkurs og årsmøtet

16. mars

 • La til ekstra informasjon om viken
 • Justerte ordlyd i oppsummering av nasjonale tiltak

19. januar

 • La til nye regler og anbefalinger fra regjeringen gjeldende fra 18. januar
 • Oppdaterte sentralstyrets vurderinger rundt representantskap og vårkurs

4. januar

 • La til nye regler og anbefalinger fra regjeringen gjeldende fra 4. januar

25. november

 • Lagt til lenke til VG sin oversikt over tiltak

6. november

 • Nye regler angående maksantall

28. oktober

 • Lagt til kommentarer angående nye nasjonale retningslinjer gjeldende fra 28. oktober

26. oktober

 • Mer utfyllende punkter om det å avholde et arrangement
 • Matservering på arrangement
 • Føring av lister

23. september

 • Stor opprenskning av gammel informasjon
 • La til informasjon om sentralstyrets vedtak for høsten
 • Oppdaterte informasjon om skjema for aktiviteter

26. juni

 • Oppdatert at man kan arrangere med opptil 200 deltakere fra 1. juli med spesifiserte krav fra LNU sin veileder.

15. mai

 • Rådene er oppdatert i henhold til myndighetenes råd som gjelder fra og med 7. mai og LNU sin veileder. I tillegg har NBU laget en egen veileder for aktiviteter. I Norges Bygdeungdomslag trer myndighetenes anbefalinger for arrangementer i kraft fra og med 1. juni. 

25. april 

 • Landsstevne 2020 er avlyst grunnet forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere frem mot 1. september

24. april

 • Sentralstyret oppfordrer til å ikke gjennomføre aktiviteter i mai

8. april

 • Avlyse sommerstevner i juni
 • Utvidet informasjon om force majeure for inngåtte kontrakter

12. mars

 • avlyse alle arrangementer til 2. april
 • Personer bør vurdere deltakelse på arrangement hvis (samme punkter)

24. mars

 • Nye punkter om økonomiske forpliktelser, kontrakter og arrangementer er lagt ved
 • Alle arrangement ut april må avlyses, utsettes eller gjøres digitalt 
 • Folk må holde seg hjemme hvis (samme punkter)
 • Litt omstrukturering og mer utfyllende informasjon etter vedtak fra styret.