GJENBRUK OG FORBRUK: September - desember

Det er en kjent sak at vi overforbruker - men kan vi bli gode gjenbrukere istedenfor? Grafiker, Nina Karlsen Bellika, har designet fire plakater med tema forbruk og gjenbruk, med god hjelp fra prosjektgruppen. 

Blant annet er det fokus på lokalhandel, norske juletrær, brukte klær og sirkulær økonomi. 

Del plakatene i sosiale medier, heng de opp på samfunnshuset eller tavla på skolen. Bli med og spre budskapet! Gjenbruk du også!

LAST NED KampanJEMATERIELL 

  • Grafisk designer er Nina Karlsen Bellika

Aktiviteter

Årets Aksjonsuke - der bygdeungdommer aksjonerer for en politisk sak, samt har mange kule aktiviteter knyttet til et tema i en hel uke - er viet til tema forbruk og gjenbruk! 

 

MAT: Juni - august

Digital kampanje

Bli med og spre budskapet. Last ned kampanjeplakatene og last de opp i sosiale medier! 

Last ned kampanjemateriell

  • Grafisk designer er Nina Karlsen Bellika

Aktiviteter

På sommerens vakreste eventyr, Landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag, har vi et miljøtorg der du kan leke og lære. På sommerstevnene oppfordrer vi alle fylkeslag til å oppnå null matsvinn og inngå avtaler med lokale eldrehjem e.l. som kan ta i mot overskuddsmat fra mattevlingene - som 5-om-dagen og spekematanretning. Vi håper at alle tevlere tar med null-matsvinnvisjon videre i årene som kommer. 

Vår tevlingsveileder for tevlinger med og uten mat kan du laste ned her (DOCX, 16KB)!

 

PLAST: mars - mai

Digital kampanje

LAST NED KAMPANJEPLAKATER

  • Grafisk designer er Nina Karlsen Bellika.

Aktiviteter

Vi er med på Norges største ryddedugnad: Strandryddeuka til Hold Norge Rent. Fylkeslagene distribuerer ryddepakker til sine lokallag, slik at alle er klare når ryddeuka starter 29. april. Den varer til 5. mai, med den nasjonale strandryddedagen 4. mai som høydepunkt. Mer info finner du her.