Den nasjonale strandryddedagen finner sted lørdag 4. mai og er en del av strandryddeuka som varer fra 29. april til 5. mai. 

Strandryddeuka

Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver, jorder, grøfter og innsjøer i innlandet.

Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad. 
Dugnadsånden står sterk i Bygdeungdomslagene, kjærlighet for og bevissthet om ressursgrunnlaget vårt likeså. La oss holde bygda ren – la oss rydde foran vår egen dør! 

Bli distributør – del ut ryddepakker til lokallagene

Fylkeslagene er sterkt oppfordret til å fungere som distributører av gratis ryddepakker for lokallagene. Dersom et lokallag vil være distributør er det ingenting i veien for det. 

Dere finner følgende dokumenter til nedlasting

1.   Pressemelding: som dere kan fylle inn og omformulere som dere vil – og sende til lokalavisa/regionsavisa før/etter ryddedugnaden
2.    Informasjon om ryddeaksjonen på 1-2-3: En guide hvordan Hold Norge Rent sin ryddedugnad fungerer, sammen med informasjon hva dere er oppfordret til å gjøre, og hvordan dette gjøres. Her ligger også informasjon om konkurranse og dokumentasjon
3.    Ryddeveileder: Ryddeveilederen til Hold Norge Rent

Les mer om Strandryddeuka her

Vi håper at dere i fylkesstyrene og dere lokallagsledere kan spre informasjonen videre til alle medlemmer i fylket/ i lokallagene.

Har dere spørsmål? 
Ta kontakt! hei@nbu.no

Informasjon om ryddeaksjonen på 1-2-3 (PDF, 1MB)

Pressemelding til bygdeungdomslagene (DOCX, 13KB)

Ryddeveileder (PDF, 8MB)