Norges Bygdeungdomslag har i år deltatt på høring i næringskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

- Høringsrundene etter fremleggelse av statsbudsjettet er en viktig demokratisk møteplass mellom organisasjoner og politikere. Vi møter opp på disse høringene for gi bygdeungdommens innspill til budsjettet, og for å forklare de som styrer landet hvordan politikken de fører påvirker ungdom på bygda, sier Henrik Nordtun Gjertsen, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Fokus på matsikkerhet og organisasjonsstøtte

I høringen hos næringskomiteen tok styreleder Henrik Nordtun Gjertsen, og bygdepolitisk nestleder Tirill Søgård Trætli opp viktigheten av å prioritere matsikkerhet gjennom neste års statsbudsjett.

- Vi står i en tid der beredskap og matvaresikkerhet er viktigere enn på mange tiår. Norges Bygdeungdomslag er glade for at Regjeringen bruker dette statsbudsjettet på å prioritere vår nasjonale matsikkerhet, blant annet gjennom beredskapslagring av korn, sa Tirill under høringen.

De tok også opp ordningen med organisasjonsstøtte til landbruket, som har vært mye debattert de siste ukene etter at mange organisasjoner fikk kutt i sine tilskudd. Norges Bygdeungdomslag har blitt prioritert av Regjeringen, og får derfor ikke kutt i sine tilskudd.

Styrelederen i NBU mener likvel at fordelingen av midler mellom organisasjoner i ordningen er urettferdig og ubegrunnet.
- Det er vanskelig å se sammenheng mellom medlemstall, aktivitetsnivå og arbeid i budsjettfordelingen. Her kommer NBU med våre 130 000 svært dårlig ut, sa Henrik.

Trafikksikkerhet og bredbånd er fokus i transport- og kommunikasjonskomiteen

I møte med transport og kommunikasjonskomiteen brukte Gjertsen tid på å snakke om Bygdeungdomslagets engasjement for trafikksikre veier i distriktene, og viste til innsatsen organisasjonen skal legge ned gjennom aksjonsuka.

Henrik Nordtun Gjertsen

Henrik Nordtun Gjertsen, Foto: skjermdump, Stortingets, nett-TV.

- Vi har satt trafikksikkerhet som et fokusområde dette arbeidsåret, og kommer til å bruke aksjonsuka vår, om en uke, til å sette fokus på trafikksikkerhet i distriktet. Alle lokallag skal ut for å markere farlige veistrekker, og gjøre lokalbefolkningen obs på viktigheten av god trafikksikkerhet. Vi kan imidlertid bare gjøre så mye. Stortinget og regjeringen må stille opp med midler, for vi har ingen ungdom å miste, sa Henrik Nortun Gjertsen i innspill til komiteen.

Videre tok han opp viktigheten av å prioritere penger til bredbåndsutbygging for ungdom på bygda.

- Den teknologiske utviklingen er vanskelig å forutse, men å tenke at det vil kreve mer data, og raskere nett er ikke veldig vanskelig. Skal ungdom på bygda være en del av storsamfunnet, og kanskje enda viktigere, skal ungdom bosette seg på bygda, da trenger vi bedre tilgang til nettet, og vi trenger det i går, sa Henrik.

Les hele innspillet til Næringskomiteen her (DOCX, 87KB)

Les hele innspillet til Transport- og kommunikasjonskomiteen her (DOCX, 85KB)