Frifondrapportering

FRIFONDRAPPORTERING

1. desember er siste frist for å rapportere inn bruk av frifondmidler.

Vi har sendt en personlig lenke til alle ledere som dere må huske å fylle ut. Lag som ikke rapporterer inn bruk av frifondmidler må tilbakebetale hele summen dere fikk i fjor før dere kan få nye midler.

Dersom lokallaget ikke har fått lenke eller trenger hjelp til utfylling kan dere ta kontakt med økonomikonsulent Vegardokonomi@nbu.no.

Les mer om frifond


Audun, organisasjonskonsulent

AUDUNS VERVETIPS

Nå er det en måned igjen av året, vår organisasjonskonsulent Audun vil gjerne dele noen vervetips med dere før jul.

  1. Ha arrangementer som krever medlemskap, og ikke nøl med å bruke penger på medlemmer. Det er kjedelig å ha mye penger på konto når medlemstallet går ned. Spander pizza og brus på de som kommer!
  2. Vis frem hvor trivelig det er å være med i NBU. Dra på skolebesøk, inviter lokalavisa på neste arrangement og samarbeid med andre organisasjoner. Det er noen av tinga dere kan gjøre for å vise dere frem for potensielt nye medlemmer.
  3. Snakk med en venn, bekjent, kollega eller nabo og inviter dem med i Norges største vennegjeng. Den vanligste grunnen til at folk ikke blir med, er fordi de aldri blir spurt.

NBU Kickstarter bygda!

NBU KICKSTARTER BYGDA! - KONKURRANSE

Husk å registrere aktivitet og bli med på konkurransen mot andre fylkes- og lokallag.

Konkurransen har to deler. Den første delen handler om at lokallagene i hvert fylke kjemper mot hverandre for å få størst prosentvis økning. Det samme skal alle fylkeslag. Den andre delen handler om å gjennomføre og synliggjøre aktiviteter.

Konkurransen gjelder fra gjenåpninga 25.09.2021 og ut året. Dere finner mer informasjon om poengfordeling og skjema for registrering på hjemmesiden.

Les mer og registrer aktivitet


Bygdeungdom på Høstarrangementet

FOR ARRANGØREN

Arrangement av ulike slag er essensielt for NBU som organisasjon, og er med på å skape levende bygder.

På våre nettsider finner dere mange nyttige ressurser som kan være til hjelp når dere setter i gang med deres neste arrangement.

Under fanen "arrangement" kan dere for eksempel finne en idébank, veiledning for skikk og bruk på bankett, festplanleggingstabell og mye annet som kan hjelpe dere å få et så vellykka arrangement som mulig.

Ressurser for arrangement


JULESTENGT PÅ KONTORET

Kontoret er stengt fra onsdag 22. desember kl 12:00, til og med 2. januar. Haster det? Ta kontakt med styreleder Inger Johanne Brandsrud.