Fra januar til mars løfter vi frem skolehelsetjenester. La oss vise at vi setter pris på de helsetilbudene som finnes på skolene i bygdene. Vi vil rose tilstedeværende helsesykepleiere, miljøterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, miljøarbeidere og andre gode samtalepartnere som ser og er tilgjengelige for ungdommen for arbeidet de gjør. 

Bli med på dette

Ta kontakt med dem dere finner rundt på skolene, som dere har gode erfaringer med selv i dag, som elev tidligere, eller dem dere ellers vet har et godt rykte på seg. Del ut diplom og heng det på kontordøra til de utvalgte. Husk å signere på den som deres eget lokallag.

KAMPANJEPLAKATER OG DIPLOM TIL EN ILDSJEL

En sentral del av prosjektet er kaffeslabberas; åpne møteplasser med lav terskel, hvor man samles, diskuterer og blir klokere sammen. Hele bygda kan inviteres med, også utvalgte politikere, fagfolk e.l., men bygdeungdommen er selvfølgelig i fokus.
Tanken er at disse kan arrangeres i alle ledd av organisasjonen, men vi håper spesielt at lokallagene har lyst til å arrangere dette til hver av prosjekt-bolkene.

Forslag til samtaleemner for kaffeslabberas

Forslag til aktiviteter

Velg gjerne aktiviteter denne perioden som kan føles ekstra inkluderende og som kan være et godt tiltak til psykisk og fysisk helse.

  • turer i skog og mark
  • bålkvelder, aking og, vintersport
  • speed-friending
  • filmkveld
  • frokostservering
  • karneval
  • invitere helsesykepleieren på lunsj/kaffeslabberas i kantina
  • sosiale kvelder med brettspill, quiz eller liknende
  • guidet tur med historielaget eller andre som kjenner bygda godt 

Ta masse bilder, husk å spørre dem som er avbildet om det kan deles offentlig. Send gjerne bilder og kort tekst til lokalavisen deres og/eller inviter dem med på det dere finner på. Har dere lyst til å skrive et leserinnlegg/uttale om situasjonen i deres bygd – gjør veldig gjerne det. 

Husk å vise frem det dere gjør i sosiale medier med #bygdami og #bygdeungdom. 
Registrer aktivitetene som del av aktivitetskampanjen!

RegistrerinGSKJEMA FOR AKTIVITETER