logo

Tevling

Den mest sentrale aktiviteten i Norges Bygdeungdomslag helt siden organisasjonen ble født i 1946 er tevling. Helt kort er NBUs tevlinger en samling konkurranser som skiller seg litt fra andre typer konkurranser. Hensikten med tevling er flere:

 
 • Tevling skal først og fremst være artig for våre medlemmer å delta på, uansett nivå.
 • Tevling er kunnskapsoppbygging. De aller fleste av våre tevlinger har ambisjon om å tilføre tevleren kunnskap.
 • Tevling er annerledes: Du finner ikke maken! Tevling gir ossoppmerksomhet, og er med på å skape liv og røre rundt bygdeungdomslaget.

På NBUs tevlingssider er det samlet alt av relevante tevlingsdokumenter klare til nedlastning. Her vil du finne oversikt over mange tevlinger med regler, dømmeskjemaer, refusjonsskjemaer, tevlingstips og annen relevant informasjon i forbindelse med tevling.

Husk, det er lov å komme opp med egne tevlinger som kan arrangere i lokallag og fylkeslag.
Rogaland Bygdeungdomslag arrangerer tevlinger på egne tevlingsdager flere ganger i året. Følg med på våre sider for mer informasjon.

Instagram bilder

  Tevling

  Den mest sentrale aktiviteten i Norges Bygdeungdomslag helt siden organisasjonen ble født i 1946 er tevling. Helt kort er NBUs tevlinger en samling konkurranser som skiller seg litt fra andre typer konkurranser. Hensikten med tevling er flere:

   
  • Tevling skal først og fremst være artig for våre medlemmer å delta på, uansett nivå.
  • Tevling er kunnskapsoppbygging. De aller fleste av våre tevlinger har ambisjon om å tilføre tevleren kunnskap.
  • Tevling er annerledes: Du finner ikke maken! Tevling gir ossoppmerksomhet, og er med på å skape liv og røre rundt bygdeungdomslaget.

  På NBUs tevlingssider er det samlet alt av relevante tevlingsdokumenter klare til nedlastning. Her vil du finne oversikt over mange tevlinger med regler, dømmeskjemaer, refusjonsskjemaer, tevlingstips og annen relevant informasjon i forbindelse med tevling.

  Husk, det er lov å komme opp med egne tevlinger som kan arrangere i lokallag og fylkeslag.
  Rogaland Bygdeungdomslag arrangerer tevlinger på egne tevlingsdager flere ganger i året. Følg med på våre sider for mer informasjon.

     

  Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
  Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

     agrol  Landkreditt