På forsiden til fylkene finnes det to ikoner for Facebook og Instagram.

De vises øverst på siden.

sosiale medier

Dette redigeres i innstillingene til kategorien - og gjøres derfor enklest ved at fylkene sender sine detaljert til sekretariatet som legger det inn.

rediger

For å legge inn trenger vi lenken til profilen.

{"facebookUrl": "https://www.facebook.com/bruker/"}
{"instagramUrl": "https://www.instagram.com/bruker/"}

De legges inn med et enkelt komma mellom

{"facebookUrl": "https://www.facebook.com/AkershusBygdeungdomslag/","instagramUrl": "https://www.instagram.com/akershusbygdeungdomslag/"}