Vedtatt av representantskapet første gang 2017.  Det er NBUs representantskap som vedtar endringer i beredskapsplanen. 

Komplementerende dokumenter

Ordensreglement for Landsstevnet
Ordensreglement for Høstarrangementet
Tiltakskort for ulike hendelser (DOCX, 48KB)

Ansvarsfordeling

Generalsekretær har øverste beredskapsansvar i NBU, og leder en eventuell krisestab hvis annet ikke er avtalt. Krisehåndtering skal i all hovedsak følge administrativ linje. Ved lokale og regionale arrangement, og hvor generalsekretær ikke er tilstede, kan ansvaret delegeres. 

Alle arrangement i NBU skal ha en hovedansvarlig, som er myndig, og som leder krisehåndtering fram til en eventuell krisestab tar over. 

Last ned komplett Beredskapsplan (DOCX, 45KB)