Navn/tittel: Anders Pålssønn Kirkeby
Telefonnummer: 90873968
Kulturleder