Navn/tittel: Edvard Finstad
Telefonnummer: 46842442
Tredje vara