Navn/tittel: Fredrik Fjærvoll Olsen
Telefonnummer: 41341993
Bygdepolitisk nestleder