Navn/tittel: Håkon Ringnes
Telefonnummer: 47704824
Første vara