Navn/tittel: Ingrid Nannestad
Telefonnummer: 94870315
Bygdepolitisk nestleder