Navn/tittel: Irene Austdal
Telefonnummer: 94166128
Bygdepolitisk nestleder