Navn/tittel: Ivar Skogset
Telefonnummer: 94241486
Første vara