Navn/tittel: Jon Morten Wist Ystgård
Telefonnummer: 94855490
Tevlingsleder