Navn/tittel: Kjetil Musdalslien
Telefonnummer: 95433647
Valgkomite