Navn/tittel: Maria Gullord
Telefonnummer: 94185007
Bygdepolitisk nestleder