Navn/tittel: Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen
Telefonnummer: 97498338
Valgkomiteleder