Navn/tittel: Roar Nedrebø
Telefonnummer: 90609804
Leder